חוקים מפלים בישראל

עמוד: 1 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)השטחים הכבושים משנת 1967בתוקף2012
תיקון מס' 6 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2012
תיקון מס' 191 לפקודת מס הכנסההשטחים הכבושים משנת 1967בתוקף2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2012
חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 40)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2011
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרםזכויות אזרחיות ופוליטיותבתוקף2011
חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2011
חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8) - חוק ועדות קבלהזכויות קרקע ותכנוןבתוקף2011
תיקון מס' 10 לחוק האזרחות (ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה)אזרחותבתוקף2011
תיקון מס' 40 לחוק יסודות התקציב (חוק הנכבה)זכויות אזרחיות ופוליטיותבתוקף2011
חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (חוק מימון עמותות)חופש ההתאגדותבתוקף2011
חוק לשלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירהזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:בתוקף2011
תיקון מס' 2 לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירות ביטחון) (הוראת שעה)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2010
תיקון מס' 4 (2010) לחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"א-1991: יישובי בודדיםזכויות קרקע ותכנוןבתוקף2010
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 12)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוךבתוקף2010
חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2010
חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקותזכויות אזרחיות ופוליטיותבתוקף2010
תיקון מס' 6 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)השתתפות פוליטיתבתוקף2009
חוק מינהל מקרקעי ישראל: תיקון מס' 7זכויות קרקע ותכנוןבתוקף2009
אזורי עדיפות לאומית - חוק היעילות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית ל-2010-2009)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:בתוקף2009