חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 40)

משפט פלילי והליכים פליליים
בתוקף
2011
חוק חדש זה, שאושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011, כולל סעיף גורף ולא חוקתי המאפשר לשירות בתי הסוהר (שב"ס) למנוע מאסירים המעורבים ב"עבירות ביטחון" לפגוש את עורכי דינם, גם אם השב"ס רק חושש שפגישה כזאת עלולה להביא להעברת מידע הנוגע לארגוני טרור. החוק מפלה "אסירים ביטחוניים", שרובם המכריע הם פלסטינים, וכן את עורכי הדין שלהם, שגם הם ברובם פלסטינים. נכון לאוגוסט 2012 ישבו בבתי הכלא הישראליים יותר מ-4,380 אסירים פוליטיים פלסטינים הנחשבים ל"אסירים ביטחוניים". החוק מתיר לשב"ס למנוע מ"אסירים ביטחוניים" פגישה עם עורכי דינם למשך 96 שעות (בעבר אפשר היה למנוע פגישה עם עורך דין עד ל-24 שעות), עם אפשרות להאריך את התקופה ל-14 יום (החוק הקודם אפשר הארכה עד חמישה ימים) באישור פרקליט המדינה. בית משפט מחוזי יכול להאריך את מניעת המפגש עד לתקופה של שישה חודשים (21 יום עד לאישור החוק). בית המשפט העליון יכול להאריך את תקופת המניעה לזמן בלתי מוגבל לאחר שנה (החוק הקודם קבע כי פיקוח של בית המשפט העליון נדרש לאחר שלושה חודשים). הגבלות גורפות אלה מגבירות עוד יותר את הבידוד של האסירים ומונעות מהם גישה לבתי המשפט וקבלת סעד משפטי.

טקסט מלא

הודעות לעיתונות