חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 43)

משפט פלילי והליכים פליליים
בתוקף
2012
ב-14 במאי 2012 התקבל חוק נוסף לתיקון פקודת בתי הסוהר, המאפשר הטלת מגבלות נוספות על הגישה של "אסירים ביטחוניים" לייעוץ משפטי. לפי החוק החדש, נציב שב"ס יכול לקבוע כמה עורכי דין יכולים לבקר אסיר בפרק זמן של שלושה חודשים ולהאריך תקופה זו בשלושה חודשים נוספים באישור היועץ המשפטי לממשלה. החוק גם מאפשר לבית משפט מחוזי להאריך את תקופת האיסור על מפגש עם עורך דין בשישה חודשים בכל פעם, בלי שיוצגו לו ראיות כלשהן נגד האסיר או נג הארגון שאליו הוא משתייך. ב-13 במאי 2012 שלח עדאלה מכתב לחברי הכנסת בדרישה לדחות את הצעת החוק.

טקסט מלא

הודעות לעיתונות