חוקים מפלים בישראל

עמוד: 1 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
1. 535 הצעת חוק השירות האזרחיזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
1. 964 הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרה לחייל בודד)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
10. 481 הצעת חוק החלת החוק הישראלי על כל היישובים היהודיים בשטחי יהודה והשומרוןהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
10. 963 הצעת חוק ההגירה לישראל,אזרחותהצעת חוק 
1131 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – אחוז החסימה) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
14. 1133 הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על לוחמי צה"ל)זכויות אזרחיות ופוליטיותהצעת חוק 
2. 841 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי הכנסה למוסדות ציבוריים המקבלים תרומה מישות מדינית זרה)חופש ההתאגדותהצעת חוק 
2. 844 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - אחוז החסימה)השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
2. 956 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - קביעת אחוז החסימה) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
3. 1160 הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון - הגברת המשילות והעלאת אחוז החסימה) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
4. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל)השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
458 הצעת חוק גמול התמדה לחיילים בשירות סדיר ולמתנדבים בשירות אזרחי, להבטחת יכולתם לרכוש השכלה גבוההזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
484 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר ביטחוני המשתייך לארגון טרור המחזיק בשבוי ישראלי)משפט פלילי והליכים פלילייםהצעת חוק 
495 הצעת חוק החלת החוק הישראלי על היישובים היהודיים בבקעת הירדןהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
498 הצעת חוק אי-פינוי מאחזיםהשטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק 
5. 275 הצעת חוק זכויות התורמים למדינהזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
5. 381 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לחיילים משוחררים מתשלום דמי ביטוח), התשע"ג-2013 13/03/2013. זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאיהצעת חוק 
7. 474 הצעת חוק העמותות (תיקון - סייג לרישום עמותה)חופש ההתאגדותהצעת חוק 
71 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - שלילת הזכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע) השתתפות פוליטיתהצעת חוק 
818 הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס" 7) (תיקון - תחילת סעיף 5ב)השטחים הכבושים משנת 1967הצעת חוק