1. 964 הצעת חוק רשות השידור (תיקון - פטור מתשלום אגרה לחייל בודד)

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאי
הצעת חוק

הצעת חוק זו נועדה לפטור חיילים בודדים מתשלום דמי טלוויזיה. למרות שמקורה בהוראת שעה, הצעת חוק זו מבקשת לעגן את ההוראה בחוק במטרה להעניק הטבות נוספות לחיילים בודדים.


טקסט מלא