458 הצעת חוק גמול התמדה לחיילים בשירות סדיר ולמתנדבים בשירות אזרחי, להבטחת יכולתם לרכוש השכלה גבוהה

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאי
הצעת חוק

הצעת חוק זו נועדה לתת יותר הטבות לאזרחים המשרתים בשירות הצבאי והאזרחי. מטרה עיקרית נוספת היא לעודד אנשים לשרת ביחידות קרביות בצבא (חיילים ביחידות אלה יקבלו אפילו יותר הטבות).


טקסט מלא