1. 535 הצעת חוק השירות האזרחי

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאי
הצעת חוק

הצעת החוק נועדה להקים מערכת שירות ציבורי חובה לאנשים בני 18 שלא משרתים או לא מחויבים לשרת בצבא.


טקסט מלא