5. 381 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לחיילים משוחררים מתשלום דמי ביטוח), התשע"ג-2013 13/03/2013.

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאי
הצעת חוק

התיקון מבקש לפטור חיילים משוחררים מתשלום דמי ביטוח לאומי במשך ארבע שנים לאחר שחרורם משירות צבאי או לאומי.


טקסט מלא