10. 963 הצעת חוק ההגירה לישראל,

אזרחות
הצעת חוק

מטרת הצעת החוק היא לקבוע מדיניות הגירה ברורה וממוסדת למדינת ישראל שתבטיח את קיומה כמדינה "יהודי ודמוקרטית".


טקסט מלא