תיקון מס' 2 לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירות ביטחון) (הוראת שעה)

משפט פלילי והליכים פליליים
בתוקף
2010
חוק זה, שאושר בכנסת ביום 20 בדצמבר 2010, נועד להרחיב את תוקפן של תקנות מעצר נוקשות ממילא הנוגעות למי שחשודים שביצעו עבירות ביטחון. אף כי במבט ראשון התיקון נראה ניטרלי, בפועל הוא ייושם בעיקר נגד פלסטינים מעזה ופלסטינים אזרחי ישראל. ההליכים המיוחדים מאפשרים לרשויות אכיפת החוק לא להביא עציר החשוד בעבירות ביטחון לפני שופט במשך 96 שעות לאחר המעצר (לעומת 48 שעות לעצירים אחרים). היא גם מאפשרת לבתי משפט להאריך את מעצרו של חשוד בעבירות אלה עד 20 יום בכל פעם (לעומת 15 ימים) ולקיים דיונים להארכת מעצר שלא בנוכחות העציר. בנקודה אחרונה זו, התיקון מנסה לעקוף פסיקה של בג"ץ מפברואר 2010, שביטלה את סעיף 5 לחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ה-2006, שלפיו אפשר להאריך את מעצרם של חשודים בעבירות ביטחון גם ללא נוכחותם. החוק מסיר כמה הגנות משפטיות הניתנות לעצירים, מציב אותם בסיכון גבוה יותר לסבול מעינויים והתעללות ולפיכך מגביר את הסבירות שהם יודו הודאת שווא במעשים שלא עשו.

טקסט מלא