חוק מינהל מקרקעי ישראל: תיקון מס' 7

זכויות קרקע ותכנון
בתוקף
2009
מנהיג הפרטה נרחבת של קרקעות - כולל קרקעות פליטים ועקורים פלסטינים וכן קרקעות הבנויות עליהן התנחלויות במזרח ירושלים ובגולן הכבושים; מאפשר חילופי קרקעות בין המדינה לקרן הקיימת לישראל -שאדמותיהם שמורות באופן בלעדי לשימושו של העם היהודי; מבטיח נציגות הקרן הקיימת לישראל במועצת מקרקעי ישראל, אשר קובעת את מדיניות המקרקעים בישראל.

טקסט מלא

מסמכים נוספים