תיקון מס' 6 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים)

משפט פלילי והליכים פליליים
בתוקף
2012
חוק זה, שאושר בכנסת ב-4 ביולי 2012, מאריך את תקופת הפטור שנכלל בחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר להימנע מתיעוד חקירות של חשודים בעבירות ביטחוניות. כמעט כל "העצורים הביטחוניים" הם פלסטינים מהשטחים או פלסטינים אזרחי ישראל. על פי חוק שהתקבל ב-2002, המשטרה נדרשת לתעד בתיעוד חזותי וקולי חקירות של חשודים בעבירות שהעונש עליהן הוא לפחות עשר שנות מאסר. בחוק נקבע לוח זמנים ליישום הדרגתי. לפי סעיף 17 לחוק, משנת 2008 היו החוקרים מחויבים לתעד חקירות של חשודים ב"עבירות ביטחון". באותה שנה התקבלה בכנסת הוראת שעה שהאריכה את הפטור מתיעוד חקירות כאלה עד יולי 2012 – עשר שנים אחרי חקיקת החוק המקורי. כעת, עם אישור התיקון הנ"ל, הפטור הוארך עד יולי 2015. ראוי לציין כי הדרישה לתעד חקירות תיעוד חזותי וקולי חלה על השב"כ והמשטרה. ב-21 בדצמבר 2010 הגישו עדאלה, רופאים לזכויות אדם ישראל, אלמיזאן והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל עתירה לבג"ץ, שבה דרשו לבטל פטור זה. העתירה נמחקה בפברואר 2013, העובדה שלאחרונה נבחרה כנסת חדשה, בית המשפט העליון היה סבור כי יש לחכות לתיקון החוק וזאת לאחר התחייבות הממשלה באמצעות נציג משרד הפנים על כך שתתקיים בדיקה ובחינה של התיקון מחדש.

טקסט מלא

הודעות לעיתונות

עתירות נגד חוק

דין של בית משפט