חוקים מפלים בישראל

עמוד: 2 מתוך 5
נושאLaw Type IdLaw StatusYear
חיסונים וקיצבאות ילדים - חוק היעילות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית ל-2010-2009)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות:בתוקף2009
חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 7)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: הזכות לחינוךבתוקף2008
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) - תיקון מס' 4משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2008
חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה)משפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף2006
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)אזרחותבתוקף2003
חוק המפלגות: תיקון מס' 12השתתפות פוליטיתבתוקף2002
חוק השימוש בתאריך עבריזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1998
חוק הכנסתהשתתפות פוליטיתבתוקף1994
חוק יסוד: הממשלהמשפט פלילי והליכים פלילייםבתוקף1992
חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיוזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1990
חוק רמת הגולןהשטחים הכבושים משנת 1967בתוקף1981
חוק הפרשנותמקורות החוקבתוקף1981
חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים)זכויות קרקע ותכנוןבתוקף1981
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראלהשטחים הכבושים משנת 1967בתוקף1980
חוק יסודות המשפטמקורות החוקבתוקף1980
חוק שירותי הדת היהודייםזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: זכויות דתיותבתוקף1971
חוק יד יצחק בן צבי (1969) וחוק בית הספר החקלאי מקווה ישראל (1976)זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שפה ותרבותבתוקף1969
חוק השמירה על המקומות הקדושיםזכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: זכויות דתיותבתוקף1967
חוק התכנון והבנייה - הגבלת חשמל, מים וטלפוןזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1965
חוק התכנון והבניהזכויות קרקע ותכנוןבתוקף1965