חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה)

אזרחות
בתוקף
2003
החוק אוסר על איחוד משפחות שבהם אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי והשני הוא תושב השטחים הכבושים (אך לא יהודי תושב אחת ההתנחלויות). בשנת 2005 הוכנסו לאיסור כמה חריגים מינוריים שלא שינו את מהותו המפלה. תיקון נוסף משנת 2007 הרחיב את האיסור כך שיכלול גם את אזרחיהן ותושביהן של איראן, לבנון, סוריה ועיראק. בשנת 2008 הוסיפה החלטה של הקבינט הביטחוני הגבלות חדשות הנוגעות לתושבי רצועת עזה. אף כי החוק נחקק בתחילה כהוראת שעה, הכנסת האריכה את תוקפו שוב ושוב והפכה אותו למעשה לחוק קבוע. אלפי משפחות פלסטיניות נפגעות מהחוק ונאלצות לחיות בנפרד, לעבור לחו"ל או לחיות בישראל תחת חשש מתמיד מגירוש.

טקסט מלא