הכנסת אישרה חוק שמאפשר למדינה לבטל את אזרחותו של אדם שלא בפניו

הזכות לאזרחות כשלעצמה הפכה להיות מטרה לפגיעה במעמדם של האזרחים הערבים

הכנסת אישרה השבוע חוק שיאפשר לבית המשפט למנוע את כניסתו לישראל של אדם המתגורר בחו"ל על סמך מסוכנתו כביכול לביטחון המדינה. בכך, החוק מאפשר למעשה למדינה לבטל את אזרחותו של אדם שלא בפניו.

 

ממרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נמסר בתגובה כי "הזכות לאזרחות כשלעצמה הפכה להיות מטרה לפגיעה במעמדם של האזרחים הערבים באמצעות ביטולה באמצעים ענישתיים ונקמניים. למרות שמדובר באחת הזכויות הזכויות הבסיסיות, הכנסת בחרה לפגוע בה באופן חמור ביותר. החוק מתיר שלילת אזרחות על בסיס 'חששות' לפגיעה בביטחון המדינה, וזאת על בסיס ספקולציות שלא הוכחו, וראיות שלא מובאות בפני החשוד. בג"ץ קבע בעבר, בעתירה לשלילת אזרחותו של יגאל עמיר, כי האזרחות היא זכות יסוד, ולכן דחה את העתירה האמורה. בנוסף על כך, החוק מפר את הזכות החוקתית של אזרח להיכנס למדינה."