חוק האזרחות

אזרחות
בתוקף
1952
א. סעיף 2א לחוק האזרחות קובע כי "כל עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, יהיה לאזרח ישראלי מכוח שבות". סעיף 3 לחוק מונע מפלסטינים שהיו תושבי פלשתינה עד 1948 לקבל אזרחות או מעמד תושב בישראל, על סמך תנאים שתכליתם למנוע את שיבתם של פליטים פלסטינים. ב. תיקון 9 לסעיף 11 בחוק (ביטול אזרחות) (2008) מתיר לשלול את אזרחותו של אדם אם "עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל". ל"הפרת אמונים" זו הגדרה רחבה הכוללת אף התאזרחות או קבלת מעמד תושב באחת מבין תשע מדינות ערביות או מוסלמיות המפורטות בחוק וכן רצועת עזה. התיקון מתיר את ביטול האזרחות אף בלי הרשעה פלילית.

טקסט מלא