תגובת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח להחלטת בית המשפט לאשר את הבקשה לשלילת אזרחותו של עלאא זיוד

פסק הדין המאשר את שלילת האזרחות הוא תקדים מסוכן ביותר

בתגובה להחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה לאשר את בקשת שר הפנים אריה דרעי לשלול את אזרחותו של עלאא זיוד, אומרים במרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, שהגישו לבית המשפט המחוזי בחיפה את התנגדותן לשלילת האזרחות כי "פסק הדין המאשר את שלילת האזרחות של עלאא זיוד הוא תקדים מסוכן ביותר. לא במקרה מדובר באזרח ערבי, שכן מעולם לא התבקשה שלילת אזרחות של אזרח יהודי, אף שגם אזרחים יהודים היו מעורבים בעבירות קשות וחמורות. לצערנו, בית המשפט לא הלך בדרכו של בג"ץ, שסירב להורות על שלילת אזרחותו של יגאל עמיר ופסק שהדין הפלילי הוא הדרך להתמודד עם עבירות חמורות ולהוקיע אותן. זיוד עמד לדין והוא מרצה 25 שנות מאסר. בית המשפט שגזר את דינו קבע שמיצה איתו את מלוא חומרת הדין. פסק הדין שניתן היום סוטה מכך, מעקרונות המשפט הבינלאומי ומן הכלל הבסיסי שלפיו לא שוללים אזרחות של אזרח ומותירים אותו ללא אזרחות. עדאלה והאגודה לזכויות האזרח יערערו על פסק הדין לבית המשפט העליון."

 

בחודש דצמבר 2016 הגישו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח כתב תשובה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בו ביקשו כי זה יבטל את הסעיף בחוק האזרחות המסמיך את בית המשפט לאשר בקשות של שר הפנים לביטול אזרחות של אזרח ישראלי בגין "הפרת אמונים". בנוסף, ביקשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לדחות את בקשתו של שר הפנים, אריה דרעי, לבטל את אזרחותו של עלאא זיוד, שהורשע בביצוע עבירות לניסיון לרצח באזור גן שמואל, ונגזרו עליו 25 שנות מאסר. עו"ד סאוסן זהר מעדאלה ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח טענו בתשובתם כי הסעיף הנדון הוא בלתי חוקתי: "סעיף החוק מאפשר שלילת אחת הזכויות החשובות ביותר, הנחשבת אם כל הזכויות ובעלת המעמד הרם ביותר, וזאת בשל מעשים בגינם אדם נשפט, הורשע ואף מרצה עונש מאסר."