חוק האזרחות

עמוד: 1 מתוך 1
2022-12-04
עדאלה: את הוראותיו הגזעניות של החוק ניתן לתקן רק באמצעות בטלותו המלאה.
2022-12-01
עדאלה: חוק האזרחות הוא חוד החנית של החקיקה הגזענית של ישראל
2022-07-24
פסק הדין קבע כי לא נפל פגם חוקתי בהסדר לפיו שר הפנים רשאי באישור בית המשפט לשלול אזרחות ממי שהורשע בעבירה שיש בה "הפרת אמונים" למדינת ישראל. וזאת, גם אם כתוצאה משלילת אזרחותו הוא נותר חסר אזרחות כלשהי. עדאלה והאגודה...
2022-03-13
ההכרזה הגלויה על תכליתו הדמוגרפית הכתובה במפורש בחוק, אינה מאפשרת עוד לדעת העותרים להמשיך להישען על טיעונים ביטחוניים בלתי מבוססים. עדאלה: חוק איסור איחוד משפחות פלסטיניות הוא אחד החוקים הגזעניים בעולם כולו, אפילו...
2022-02-17
״נוצר מצב אבסורד בו האוכלוסייה העיקרית הנפגעת מהחוק אינה מיוצגת כלל בדיונים״ נכתב בפניית הארגון אל יושבי הראש של ועדת הכנסת והחו״ב ואל היועצת המשפטית של הכנסת; מרכז עדאלה טוען כי אין לוועדת החו״ב הסמכות העניינית לדון...
2021-07-06
מרכז עדאלה מתנגד לכל הסדר שלא יביא למחיקתו המוחלטת של החוק מספר החוקים.
2018-02-14
"חוק יסוד הלאום מוכיחים כי הצעה זו כמו גם הגדרת המדינה כיהודית בחוקי היסוד הקיימים, מנוגדת ופוגעת בזכויות האדם"
2017-10-29
בערעור נטען כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי מפלה לרעה את האזרחים הערבים בישראל על רקע זהותם הלאומית
2017-08-31
שלילת האזרחות נעשית שלא בסמכות ומנוגדת למשפט הבינלאומי
2017-03-08
הזכות לאזרחות כשלעצמה הפכה להיות מטרה לפגיעה במעמדם של האזרחים הערבים
2016-12-29
בתשובת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נטען שהליכי ביטול אזרחות מתנהלים אך ורק נגד אזרחים ערבים, ומשכך מדובר באכיפה בררנית של החוק
2016-06-07
ביטול אזרחות הוא מעשה קיצוני שפגיעתו בזכויות אדם חמורה וקשה מאוד, כיוון שהיא מותירה אדם ללא כל זכויות שהאזרחות מגנה עליהם
2016-04-03
עו"'ד סאוסן זהר ועו"ד עודד פלר כתבו בפנייתם כי לביטול האזרחות השלכות הרות גורל וחמורות ביותר
2016-02-17
הארגונים העבירו את עמדתם למשרד הפנים בנוגע לתזכיר חוק המאפשר ביטול אזרחות של אדם שלא בפניו
2014-03-19
מרכז עדאלה בתגובה לכוונת הממשלה והכנסת להאריך את חוק האזרחות: המשך הפרת הזכויות הבסיסיות של עשרות אלפי משפחות פלסטיניות