עדאלה דורש כי הדיון בחוק האזרחות יועבר מוועדת חוץ וביטחון לוועדת הפנים של הכנסת

״נוצר מצב אבסורד בו האוכלוסייה העיקרית הנפגעת מהחוק אינה מיוצגת כלל בדיונים״ נכתב בפניית הארגון אל יושבי הראש של ועדת הכנסת והחו״ב ואל היועצת המשפטית של הכנסת; מרכז עדאלה טוען כי אין לוועדת החו״ב הסמכות העניינית לדון בהצעת חוק שאינה עוסקת בביטחון.

בעקבות החלטת ועדת הכנסת לקיים את הדיון בהכנת הצעות הוראות השעה השונות בחוק האזרחות לקריאה שנייה ושלישית בועדת החוץ והביטחון, דרש מרכז עדאלה אמש (16.2) להעביר את הדיון אל ועדת הפנים והגנת הסביבה. 

 

למידע נוסף אודות החוק והעתירות שהגיש עדאלה נגדו.

 

במכתב שהועבר באמצעות עו״ד עדי מנסור ממרכז עדאלה אל יו״ר ועדת הכנסת ח״כ ניר אורבך, יו״ר ועדת החו״ב רם בן ברק, ואל היועמ״ש של הכנסת עו״ד שגית אפק, נטען כי אין בסמכותה של ועדת החו״ב לדון בהצעה שעניינה בסוגיית איחוד המשפחות של האזרחים הערבים שהוא נושא השייך למעמד האזרחות ולחוק האזרחות, ולא לנושא בטחוני. כמו כן, עדאלה טוען כי העברת הדיון לוועדה שאין בה ייצוג של האזרחים הערבים היא החלטה אבסורדית שמוסיפה על ניסיון ההדרה הטבועה בהצעות גם בהדרה בהליך החקיקה.

 

מרכז עדאלה הביע את התנגדותו אל ההצעות החוק האחרונות הפניות אל שרת הפנים ואל היועץ המשפטי לממשלה, ופניות אלה צורפו למכתב.

 

לקריאת המכתב 

 

עו״ד עדי מנסור ממרכז עדאלה מסר:
״בשעה ששרת הפנים מצהירה בגלוי כי התכלית של הצעת החוק היא דמוגרפית, מקדמי הצעות החוק פעלו להעביר את הדיון לוועדת החוץ והביטחון באמתלה ביטחונית, כשתכליתה האמתית היא הפרדה גזעית.״