עדאלה פנה לשר הפנים בדרישה לחדול ממדיניות משרד הפנים לשלילת אזרחותם של אלפי אזרחים בדואים

שלילת האזרחות נעשית שלא בסמכות ומנוגדת למשפט הבינלאומי

מרכז עדאלה פנה בשם חה"כ עאידה תומא-סלימאן לשר הפנים, אריה דרעי, ליועמ"ש משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת וליעוץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בדרישה כי משרד הפנים יחדל ממדיניותו לביטול אזרחותם של אזרחים בדואים בנגב, ויפעל להחזרה מיידית של מעמד האזרחות של אלו שאזרחותם נשללה. בעקבות פניות שהגיעו לחה"כ סלימאן נערכה בדיקה לגבי היקף התופעה, שממנה עולה כי כ-2,600 אזרחים עלולים לאבד את מעמדם, וזאת לטענת המדינה בעקבות טעויות ברישום מצד משרד הפנים. ככל הנראה טעויות אלו התרחשו בתקופת הממשל הצבאי, כאשר כיום אף גורם אינו יודע במובהק מה מקור הטעות. ברשותה של חה"כ סלימאן עשרות עדויות לפיהן בהגיעם של התושבים למשרד הפנים נשללת אזרחותם בתואנה כי רישומם כאזרחים בעבר נעשה בטעות, ולכן אזרחותם נשללת בו במקום. הפקידים מייעצים לתושבים אשר אזרחותם בוטלה להגיש בקשה להתאזרחות.

 

בפניית עדאלה צוין כי במהלך דיון בנושא בוועדת הפנים של הכנסת, שיזמה חה"כ תומא-סלימאן, היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גלעד קרן, הביע את התנגדותו למדיניות משרד הפנים: "חוק האזרחות מתייחס למקרה שאזרחות נרכשה על יסוד פרטים כוזבים, זאת אומרת למקרים יותר חמורים, לא טעות של המדינה אלא בן אדם שמסר פרטים כוזבים ובגלל זה קיבל אזרחות. החוק מתיר לשר הפנים לבטל לו את האזרחות רק אם לא חלפו שלוש שנים מיום שנרכשה האזרחות, אם חלפו מעל שלוש שנים, גם אם אותו אדם מסר פרטים כוזבים, צריך את בית המשפט כדי לבטל לו את האזרחות."

 

בהקשר זה ציינה עו"ד סאוסן זהר מעדאלה בפנייתה כי שלילת האזרחות נעשית שלא בסמכות שכן אין אף חוק המסמיך את משרד הפנים לבטל אזרחות בשל טעות, ולכן המדיניות אינה חוקית: "מדיניות משרד הפנים חורגת מסמכות ויש להכריזה כבטלה מעיקר. חריגה מסמכות כזו מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בביטול הזכות לאזרחות הנחשבת לאם כל הזכויות ולהיותה אגד של הזכויות הפוליטיות, האזרחיות, החברתיות והכלכליות."

 

כמו כן, נטען בפניית עדאלה כי מדיניות זו מנוגדת למשפט הבינלאומי האוסר על שלילת אזרחות והותרת אדם ללא מעמד כלשהו: "ביטול אזרחותם של האזרחים הבדואים בנגב, באופן שרירותי, מנוגד להוראות המשפט הבינלאומי אליו התחייבה מדינת ישראל. סעיף 15(1) להכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם משנת 1948 קובעת, כי כל אדם זכאי לאזרחות וסעיף 15(2) לאותה אמנה קובע כי אזרחותו של אדם לא תישלל ממנו דרך שרירות. גם האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות משנת 1954 מדברת על האיסור לשלול אזרחות ועל הקשיים הנובעים מהעדר אזרחות."

 

בנוסף, נטען בפניית עדאלה כי מבחינה חוקתית מדובר בהפרה של הזכות לשוויון, שכן מדיניות זו אינה מיושמת ביחס לאזרחים יהודים: "מעבר לפגיעה בזכות לאזרחות, קיימת פגיעה גורפת וחמורה בזכות לשוויון שכן יישום המדיניות גורם במבחן התוצאה להפליה פסולה על רקע לאום. כפי שפורט בפרוטוקול הדיון שנערך בוועדת הפנים של הכנסת בחודש דצמבר 2015 עולה, כי מדיניות זו נוהגת אך ורק כלפי הבדואים בנגב. וכי לא יימצא אזרח יהודי שאזרחותו בוטלה עקב טעות ברישום הוריו או סבו בשל תחולתו של חוק השבות. תוצאה זו מייצרת הפליה פסולה על רקע לאום והופכת את המדיניות לבלתי חוקית".

 

חה"כ עאידה תומא-סלימאן אמרה כי "אני עוקבת אחרי הסוגיה כבר קרוב לשנה וחצי, הממצאים שעלו מהביקורים בנגב די חמורות ומה שמתרחש הינו למעשה שלילת אזרחות ופגיעה גסה בזכויות אזרחים ערבים תושבי הנגב. אני חוששת שמה שנחשף בפרשה הזו הוא רק קצה הקרחון ומה שטרם נחשף הוא עוד חמור יותר. המהלך הזה נגד האזרחים הערבים בנגב הינו פגיעה חמורה בזכויותיהם הבסיסיות כבני אדם ומתבטא בשלילת מגוון הזכויות המגיעות לכל אזרח במדינה ועלול להוות הקדמה לטרנספר לאוכלוסייה הערבית הגרה בנגב."

 

עוד אמרה ח"כ תומא-סלימאן כי "ממעקב עם האזרחים בנגב מתברר שאין שום הצדקה למהלכים האלה, משרד הפנים בפעולה שהוא מבצע עובר באופן בוטה על החוק, לא ייתכן מצב בו משפחה אחת הגרה תחת קורת גג אחת מחצית ממנה הם אזרחים במדינה ומחצית הם בלי מעמד ברור או במעמד תושבים בלבד. אני פונה לשר הפנים ודורשת החזרת מעמד האזרח לכל אלה שנשללה מהם אזרחותם בעשור האחרון, ואני אמשיך לפעול ולעקוב עד עצירת מהלך זה."

  

מסמכים קשורים: