דיון בהתנגדות עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לשלילת אזרחותו של עלאא זיוד

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה ועו"ד פלר מהאגודה לזכויות האזרח טענו שבקשת השר אינה חוקתית, והיא פוגעת בזכות חוקתית בסיסית שהיא אם כל הזכויות.

בית המשפט המחוזי בחיפה דן היום, 28.5.17, בבקשת שר הפנים, אריה דרעי,  לשלול את אזרחותו של עלאא זיוד, שהורשע בביצוע עבירות לניסיון לרצח באזור גן שמואל, ונגזרו עליו 25 שנות מאסר. מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח הגישו את התנגדותם לכך בשמו של עלאא זיוד. הארגונים טענו כי החוק עצמו המאפשר לשר הפנים להגיש בקשה כזו אינו חוקתי כי הוא גורף ועמום ומאפשר יישום שרירותי של החוק תוך הפעלת שיקולים פוליטיים. בנוסף הדגישו הארגונים בהתנגדותם בכתב כי יישום החוק במקרה של זיוד מוביל לאכיפה בררנית שלא ננקטה בעבר נגד אזרחים יהודים שהורשעו במעשי טרור חמורים יותר. הדיון התקיים בפני השופט אברהם אליקים.

 

עדאלה והאגודה לזכויות האזרח טענו בכתב תגובתם כי נימוקי המדינה לשלילת אזרחותו של זיוד השתנו תוך כדי ניהולו של ההליך כאשר שינויים או מחייבים דחיית בקשתו של שר הפנים. כך, נקבעה פרוצדורה חדשה לשלילת אזרחות ושונתה ההגדרה של אירוע טרור; התקבלה החלטה חדשה לפיה לאחר שלילת אזרחותו, זיוד יקבל מעמד של תושב ארעי; ובחודש ינואר השנה הוגשה חוו"ד חדשה של השב"כ שבה עלה הצורך להרתיע אזרחים ערבים אשר אחד מהוריהם הינו תושב הרשות הפלסטינית. בתגובה לטענות עדאלה והאגודה לזכויות האזרח בדבר שינויים רבים בעמדת המדינה, שאל השופט אליקים האם לא ראוי ששר הפנים ישקול מחדש את הבקשה לשלול את אזרחותו של זיוד.

 

בנוסף, ציינו הארגונים במהלך הדיון כי למרות שהמדינה טוענת כי יש לשלול את אזרחותו של זיוד על מנת להרתיע אחרים, המדינה אינה בטוחה אם תכלית זו תושג והם מבקשים לשלול את אזרחותו של זיוד ורק לאחר מכן לבחון אם הדבר ירתיע אנשים אחרים בעתיד. הארגונים הגיבו כי טיעון זה אסור לו להתקבל שכן הוא מאפשר עריכת ניסויים באזרחים באמצעות הפגיעה בזכויותיהם החוקתיות, לא כל שכן כאשר מדובר בזכות לאזרחות, שהיא הזכות החשובה ביותר.

עו"ד זהר ועו"ד פלר טענו כי יש לדחות את בקשת המדינה לשלילת האזרחות על הסף, וזאת לאור השינויים המהותיים בעמדת המדינה תוך כדי התנהלותו של התהליך. השופט אליקים אמר כי הוא קרא ושמע את טיעוני הצדדים ופסק הדין יישלח לצדדים בשלב מאוחר יותר.

 

   

חוקים מפלים קשורים: