חה"כ יוסף ג'בארין ומרכז עדאלה עתרו לבג"ץ בדרישה לאפשר לח"כים לפגוש אסירים פלסטינים שמסווגים כביטחוניים

בקשותיו של ח"כ ג'בארין לבקר את האסיר מרואן ברגותי נענו בשלילה ובנימוק לאקוני לפיו שב"ס לא מאשר את הביקור

חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת) ומרכז עדאלה הגישו היום, 24.5.17,   עתירה לבג"ץ נגד החלטת ועדת הכנסת והוראת נציבות בתי הסוהר האוסרים באופן גורף ביקורים של ח"כים אצל אסירים המסווגים ביטחוניים. בנוסף, דרשו הצדדים כי שירות בתי הסוהר (שב"ס) יאפשרו לח"כ ג'בארין לבקר את האסיר הפלסטיני מרואן ברגותי באופן דחוף.

 

האסיר מרואן ברגותי מוביל את שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים שהחלה ביום 17.4.17, במחאה נגד כליאתם של האסירים הפלסטינים בתנאים בלתי-אנושיים ומשפילים. בקשותיו של ח"כ ג'בארין לבקרו נענו בשלילה ובנימוק לאקוני לפיו שב"ס לא מאשר את הביקור.

 

עו"ד מונא חדאד טענה בעתירה כי מדובר בביקור נחוץ ביותר ומניעתו מסכלת את היכולת להבטיח פיקוח פרלמנטרי נאות על תנאי כליאתם של האסירים: "חשיבות ביקורי חברי כנסת אצל אסירים המסווגים כביטחוניים והצורך בפיקוח הפרלמנטרי מתעצמת במיוחד בתקופה זו של שביתת רעב. הדיווחים והתלונות המתקבלים על ההפרות של זכויות האסירים בעת הזו מחייבים ביצוע פיקוח פרלמנטארי. הסירוב לאפשר מפגש עם ברגותי, וזאת ללא שניתן נימוק לאיסור זה ובניגוד להוראות החוק, מהווה פגיעה קשה בחסינותו כחבר כנסת לנוע בחופשיות בתחומי המדינה. בנוסף, הסירוב הינו פגיעה בזכות לפעול בחופשיות ובעצמאות במסגרת מילוי תפקידו."

 

באשר להחלטת ועדת הכנסת מחודש דצמבר אשתקד, לפיה ייאסרו ביקורי חברי כנסת אצל אסירים המוגדרים כביטחוניים, נטען בעתירה כי מדובר בפגיעה שרירותית ולא חוקית של הממשלה בפעילותם של חברי הכנסת: "תכלית קיומה של החסינות הפרלמנטרית היא הבטחת חופש הביטוי והפעילות הפוליטית של חברי כנסת, תוך הגבלת כוחה של הרשות המבצעת להתערב בהתבטאויות ובפעילות הפוליטיות של חברי הכנסת במיוחד במהלך עבודתם היומיומית והשוטפת. בעניינו, החלטת ועדת הכנסת נוגדת תכלית זו ודווקא מאפשרת לשר לביטחון פנים להתערב בתפקודם של חברי הכנסת ולהחליט למי להעניק זכות הביקור אצל אסיר וממי לשלול זכות זו."

 

ח"כ יוסף ג'בארין אומר כי "מתקבלים דיווחים על הפרות חמורות של זכויות האסירים ששובתים רעב, וזו זכותי ואף חובתי לבחון את הדברים במסגרת פעילותי כח"כ. מניעת ביקורים של חברי כנסת אצל אסירים פלסטיניים היא פגיעה קשה בזכויות ובחסינות חברי הכנסת. מתפקידי כנבחר ציבור לבקר אתת התנהלות השב״ס ולפקח עליה ואין זה מתקבל על הדעת למנוע ממני ביקורים אצל האסירים."

מסמכים קשורים: