ביקור אסירים

עמוד: 1 מתוך 1
2017-05-24
בקשותיו של ח"כ ג'בארין לבקר את האסיר מרואן ברגותי נענו בשלילה ובנימוק לאקוני לפיו שב"ס לא מאשר את הביקור
2014-07-01
בעתירת עדאלה נטען כי לשירות בתי הסוהר כלל אין סמכות חוקית לשלול את זכותם של האסירים לביקורי משפחות מדרגה ראשונה, שכן מדובר בזכות יסוד, וההחלטה לשלול אותה לא הסתמכה על חקיקה ראשית
2014-06-16
עורכת הדין סאוסן זהר ציינה בפנייה כי 'קשירתם של שובתי הרעב והגבלת גישתם לשירותים גורמים לחוסר נוחות וסבל רב המלווים בתחושת השפלה כבדה ומחמירה
2014-05-20
מרכז עדאלה פנה לנציב שירות בתי הסוהר וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להוציא הנחיה דחופה לכל בעלי התפקידים לפיה מניעת מפגשים או עיכובם הינם שלא כדין.
2014-03-16
בעקבות לחץ תקשורתי ומשפטי, קצין משטרה צבאית אולץ לחזור בו מנוהל שמונע מעו'ד לפגוש אסיר בבית כלא צבאי