עדאלה לבית המשפט: מדיניות השב\"ס למנוע ביקורי משפחות מעצורים מנהליים שובתי רעב הינה בלתי חוקית

בעתירת עדאלה נטען כי לשירות בתי הסוהר כלל אין סמכות חוקית לשלול את זכותם של האסירים לביקורי משפחות מדרגה ראשונה, שכן מדובר בזכות יסוד, וההחלטה לשלול אותה לא הסתמכה על חקיקה ראשית

מרכז עדאלה וארגון אלדמיר עתרו היום, 1.7.14, לבית המשפט המחוזי בלוד, בדרישה להורות לשירות בתי הסוהר לחדול ממדיניות הענישה כלפי אסירים מנהליים בזמן שביתות רעב באמצעות מניעת ביקורי משפחות. את העתירה הגישו הארגונים בשמו של האסיר המנהלי עבד אל ראזק פראג', אחד מכ- 120 עצורים מנהליים פלסטינים אשר שבתו רעב בין ה- 24.4.14 ועד ל- 25.6.14, ובמהלך תקופה זו שירות בתי הסוהר דחה בקשות של משפחות לבקר את העצורים בנימוק שהעצורים שובתי רעב.

מגישי העתירה, עורכי הדין נדים שחאדה, אראם מחאמיד ופאדי ח'ורי מעדאלה ציינו כי ביקורי המשפחות הן לרוב הדרך היחידה של אסירים פלסטיניים ליצור קשר עם העולם החיצון, וזאת בהמשך לשלילת זכויות כגון שימוש בטלפון והגבלות חמורות על חשיפה לכלי תקשורת. במהלך שביתת הרעב, וכתוצאה מהחולשה הגופנית והמצב הנפשי בהם שרויים שובתי הרעב, ביקורים אלה הופכי קריטיים ביותר. 

עוד נטען בעתירת עדאלה כי לשירות בתי הסוהר כלל אין סמכות חוקית לשלול את זכותם של האסירים לביקורי משפחות מדרגה ראשונה, שכן מדובר בזכות יסוד, וההחלטה לשלול אותה לא הסתמכה על חקיקה ראשית. בנוסף על כך, נטען בעתירה כי על שירות בתי הסוהר מוטלת החובה להקפיד באופן מיוחד על זכותם של עצורים מנהליים, וזאת משום שבניגוד לאסירים אשר נשפטו, עצורים מנהליים נכלאו ללא משפט או הרשעה וחזקת החפות עדיין עומדת להם.

העצור המנהלי עבד אלאזרק פראג' אשר הצטרף לעתירה עם רעייתו, למיס פראג', מוחזק ע"י ישראל במעצר מנהלי לתקופה מצטברת של יותר מ- 7.5 שנים, ובמהלך השביתה האחרונה נמנע ממנו ומרעייתו הזכות להיפגש. בעתירה נכתב כי לפראג' "לא נערך שימוע כלשהו עובר להטלת העונש עליו על-ידי רשויות המשמעת בבית הסוהר", וכי החלטת רשות בתי הסוהר היתה חד-צדדית.

מרכז עדאלה נקט במהלך שביתת הרעב במספר צעדים משפטיים על מנת להביא להפסקתם המיידית של כל אמצעי הענישה שישראל נוקטת נגד העצורים המנהליים ששובתים הרעב. עדאלה עתר לבית המשפט בדרישה לבטל את המדיניות של השב"ס לקשור את כל העצורים המנהליים שובתי הרעב למיטותיהם בבתי החולים למשך 24 שעות ביממה ולמנוע מהם לגשת לשירותים ולמקלחת באופן חופשי.  עדאלה גם פנה לפרקליטות המדינה בדרישה להורות לשירות בתי הסוהר לחדול משיבוש ביקורי עורכי דין, לאפשר ביקורי משפחות, לאפשר יציאה יומית לחצר בכלא ולהתפלל כראוי.

עת"א 1698-07-14

עדאלה למנהלי בית החולים: היחס למאושפזים שובתי רעב אכזרי