אסירים ביטחוניים דורשים מבית המשפט העליון דיון נוסף בהחלטה למנוע מהם לימודים אקדמיים

 

היום, 8 בינואר 2013, הגישו שלושה אסירים ביטחוניים לבית המשפט העליון בקשה לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב בפסק הדין שהתיר להפסיק באופן גורף את ההיתר ללימודים אקדמיים של כל האסירים המסווגים כביטחוניים, בשעה שאסירים פליליים מורשים ללמוד בהתכתבות באוניברסיטה הפתוחה. ההחלטה על איסור הלימודים התקבלה בחודש יוני אשתקד במטרה להפעיל לחץ על חמאס לשחרר את גלעד שליט, אולם היא בתוקף גם כעת.

ב- 24 בדצמבר 2012 דחה בית המשפט העליון שלוש בקשות ערעור שהגישו אסירים ביטחוניים שדרשו להתיר להם להמשיך בלימודיהם האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה, בעודם מרצים את עונשיהם בבתי הכלא בישראל. בית המשפט העליון החליט לתת רשות ערעור, ובהחלטה קצרה שניתנה בדיון הראשון בתיקים, דחה את הערעורים לאחר שקבע כי ההבחנה בין אסירים פליליים לביטחוניים מקובלת, ואינה בגדר אפליה פסולה.

את הבקשה לדיון נוסף, בשם שלושה אסירים, הגישו עו"ד עביר בכר מהקליניקה לזכויות ושיקום אסירים באוניברסיטת חיפה, עו"ד חסן ג'בארין מעדאלה ועו"ד לילה מרגלית מהאגודה לזכויות האזרח.

בבקשה, טענו האסירים כי דרוש דיון נוסף, כיוון שפסק הדין שניתן בערעורים סותר באופן חריף את ההלכה הפסוקה ארוכת השנים האוסרת על הבחנה שרירותית בין אסירים ביטחוניים ופליליים, וכי יש בו כדי לקבוע הלכה למעשה, הלכה חדשה, לפיה ניתן להרע את תנאיו של אסיר אך ורק בשל סיווגו כביטחוני – גם ללא כל נימוק בטחוני מבוסס ורלבנטי.

המבקשים הדגישו כי הותרת פסק הדין על כנו עלולה לכרסם בצורה משמעותית בעיקרון הבסיסי בהלכות הנוגעות לעניינם של אסירים, לפיו זכויות האדם אינן נעצרות בשערי בית הסוהר. החלטות קודמות של בית המשפט העליון קבעו כי הפגיעה בזכויותיו של אסיר מותרת אך ורק אם הדבר נחוץ לצורך שמירה על הסדר הציבורי והביטחוני בכלא. בשנת 2010 עמד מספרם של האסירים הלומדים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה על 270 , 60 מתוכם פליליים והיתר ביטחוניים. כל אסיר פלילי רשאי לבקש להירשם ללימודים ללא קשר לחומרת עבירותיו בכלא. לעומת זאת, אסיר המסווג כביטחוני מנוע מללמוד, ללא יוצאים מן הכלל.