ראווי סולטאני

עמוד: 1 מתוך 1
2013-01-08
היום, 8 בינואר 2013, הגישו שלושה אסירים ביטחוניים לבית המשפט העליון בקשה לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב בפסק הדין שהתיר להפסיק באופן גורף את ההיתר ללימודים אקדמיים של כל האסירים המסווגים כביטחוניים, בשעה שאסירים פליליים...
2012-12-26
עדאלה: אין לנו אלא להסיק שפסיקות קודמות של בית המשפט העליון הפכו לסיסמאות ריקות מתוכן