בית המשפט העליון הפך פסקי דין קודמים ודחה את ערעורו של האסיר ראווי סולטאני להמשיך את לימודיו האקדמים בכלא

עדאלה: אין לנו אלא להסיק שפסיקות קודמות של בית המשפט העליון הפכו לסיסמאות ריקות מתוכן

 (חיפה) בדיון שהתקיים ב-24 בדצמבר 2012 דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגיש עדאלה בשם האסיר ראווי סולאני (27), אזרח ישראלי המוגדר כ"אסיר ביטחוני", אשר ביקש שיותר לו להשלים את לימודיו באוניברסיטה הפתוחה. סולטאני כבר השלים בעודו בכלא שנתיים של לימודים בהתכתבות לקראת תואר במדע המדינה. עו"ד רימא איוב מעדאלה הגישה את הערעורים נגד החלטות בית משפט השלום ובית המשפט המחוזי להמשיך את המדיניות של שב"ס מ-2011, האוסרת על אסירים פוליטיים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. 

החלטת בית המשפט העליון היתה כי השכלה גבוהה איננה זכות המוקנית למי שמסווגים כאסירים ביטחוניים. עו"ד ארנה כהן מעדאלה שייצגה את סולטאני בפני בית המשפט העליון הדגישה כי "השופטים חזרו בהם מהחלטות קודמות כי לאסירים שמורה הזכות להשכלה גבוהה, כפי שזו זכות המגיעה לכל אדם, כל עוד הלימודים אינם מפריעים לביטחון ולסדר בבית הכלא, גורמים לסיכון ביטחוני או אסורים על פי החוק שעל פיו הוא נכלא."

עו"ד כהן אמרה כי החלטת בית המשפט מהווה התרחקות רדיקלית מהחלטותיו הקודמות אשר קבעו שלימודים היא זכות בסיסית. השופט גרוניס, שעמד בראש הרכב של שלושה שופטים, אמר כי ההחלטות הקודמות של בית המשפט בעניין זה הן בגדר "סיסמאות ריקות". עו"ד כהן הוסיפה כי "התקדים המשפטי קובע שיש לכבד את זכויותיהם של אסירים. הכליאה אינה מיועדת לערום ענישה נוספת בנוסף לריצוי המאסר ואובדן חופש התנועה."

באותו דיון דחה בית המשפט גם שתי עתירות אחרות שהוגשו האחת על ידי עו"ד עביר בכר והשנייה על ידי האגודה לזכויות האזרח בשמם של אסירים שכמעט סיימו את חובותיהם האקדמיות כאשר שב"ס קבע את המדיניות החדשה.

באפריל 2011 הגיש עדאלה עתירה לבית המשפט בשם האסיר ראווי סולטאני כדי להרשתו לו לסיים את לימודיו האקדמיים בזמן שהוא מרצה 68 חודשי מעצר בגין אישומים בדבר מגע עם סוכן זר. מר סולטאני התחיל ללמוד מדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה – הדרך היחידה ללמוד בכלא – והצטיין בלימודיו למרות התנאים הקשים שבהם היה נתון.

רע"ב 2459/12 סעיד צלאח ואח' נ' המשרד לביטחון פנים ואח' (החלטה מיום 24/12/2012)

ראו גם: עדאלה ערער לעליון על החלטת המחוזי לא לאפשר לאסיר ראווי סולטאני להשלים את לימודיו האקדמיים