שירות בתי הסוהר

עמוד: 1 מתוך 1
2020-07-26
בשל החרגת אסירים ביטחוניים מן הצעדים שהופעלו לצמצום הצפיפות בבתי הכלא, לא חל כל שיפור באגפים בהם הינם מוחזקים. בג"ץ קיבל את טענת המדינה כי יש לראות באסירים המתגוררים באותו התא כבני משפחה או שותפים לדירת מגורים. זאת,...
התנהלות כלל הרשויות בישראל, בעיקר המבצעת והשופטת, בזמן הגל הראשון של הקורונה ממחישות היטב את קלות הפגיעה בזכויות של האסירים והיעדר הגנה אפקטיבית על הזכויות שלהם.
2020-04-02
במהלך הדיון העירו השופטים כי מעולם לא נמנעה הזכות להיוועצות עם עו"ד משום שהם מסווגים כביטחוניים, ועל כן התקנה היא גורפת.
2020-03-26
בעתירה שהוגשה באמצעות מרכז עדאלה, נטען כי התקנות פוגעות באופן גורף ובלתי מידתי בזכויות האדם והותקנו בחוסר סמכות.
2019-11-14
לאחר תלונות של אסירים כי הועסקו במהלך חג הקורבן ועיד אלפיטר האחרונים, מערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר הודיע כי לצד ההנחיה שיוציא לבתי סוהר, יבחן את תיקונה של פקודת נציבות בתי הסוהר.
2018-03-06
שירות בתי הסוהר מפר בהתנהלותו את חובתו לספק צרכים מינימאליים לאסירים
2016-09-11
שירות בתי הסוהר טרם הגיב לדרישת עדאלה לספק לכלל האסירים המסווגים כביטחוניים את סל הבריאות
2016-08-21
תנאי הקיום הנוכחיים בתאים מהווים הפרה הן של המשפט הישראלי והן של המשפט הבינלאומי
2012-12-26
עדאלה: אין לנו אלא להסיק שפסיקות קודמות של בית המשפט העליון הפכו לסיסמאות ריקות מתוכן