בג״ץ דרש מהמדינה להציג הסדר שיאפשר היוועצות של אסירים ביטחוניים עם עורכי דינם שנמנעת כעת כתוצאה מתקנות שעת חרום שהותקנו בעקבות משבר הקורונה

במהלך הדיון העירו השופטים כי מעולם לא נמנעה הזכות להיוועצות עם עו"ד משום שהם מסווגים כביטחוניים, ועל כן התקנה היא גורפת.

בתום דיון שהתקיים ב-2.4.2020 בבג״ץ בעתירה שהגיש מרכז עדאלה נגד תקנות שעת החרום המונעות מפגשי אסירים ועצירים עם עורכי דינם ומשפחותיהם, קבע בית המשפט כי על המדינה להגיש עד יום ב׳ הקרוב (6.4) הודעה מעדכנת, שבה יוצג הסדר שיבטיח את מימוש הזכות להיוועצות של אסירים ביטחוניים. זכות זו נמנעת כעת מאסירים ביטחוניים שפוטים במסגרת התקנות שהממשלה התקינה לאחר שהכריזה על מצב חרום בעקבות משבר הקורונה.  במהלך הדיון העירו השופטים כי מעולם לא נמנעה הזכות להיוועצות עם עו"ד משום שהם מסווגים כביטחוניים, ועל כן התקנה היא גורפת.

 

לקריאת ההחלטה

 

בעתירה הגיש מרכז עדאלה נגד תקנות שעת החרום נטען כי הן אינן מתיישבות עם הוראות סעיף 39(ד) לחוק יסוד: הממשלה הקובע בפירוש כי "אין *בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע פניה לערכאות*, לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם." מרכז עדאלה המשיך וטען בדיון, כי מניעת מפגשים ושיחות טלפון של כלואים עם עורכי דינם מובילה באופן ישיר למניעת גישה לערכאות, טענה שכעת המדינה תצטרך לתת עליה את הדעת בהסדר שעליה להציג.

 

עו״ד איה חאג׳ עודה ממרכז עדאלה, אשר באמצעותה הוגשה העתירה מסרה:
״בהוראתו, בית המשפט העליון למעשה קיבל את טענתנו כי אין כל הצדקה למנוע את גישתם של כלואים לשיחות טלפון לשם היוועצות עם עורכי דינם, דבר המהווה זכות בסיסית. יצירת הבדל בין אסירים שהוגדרו כביטחוניים לבין אחרים מהווה ראיה להיעדר הענייניות שבאפליה הזו שאין לה דבר וחצי דבר עם ההתמודדות עם נגיף הקורונה, שלמענה לכאורה הותקנו תקנות אלה.״


העתירה הוגשה באמצעות עו״ד איה חאג׳ עודה מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, בשם עו״ד עביר בכר מומחית לזכויות אסירים, ארגון אדאמיר והאסיר פכרי מנצור.
 

 לקריאת העתירה בג״ץ 2282/20 עו״ד עביר בכר נ׳ ראש הממשלה 

 

הודעות קודמות לעיתונות

עתירה דחופה לבג״ץ נגד תקנות שעת החרום המונעות מפגשי אסירים ועצירים עם עורכי דינם ומשפחותיהם