קורונה

עמוד: 1 מתוך 3
2020-09-22
העותרים ביקשו לעיין מחדש בפגיעה בחסינות הח"כים באמצעות הגדרת בתי הסוהר כ"רשות היחיד", ובפגיעה בהפרדת הרשויות ללא סמכות על ידי תיקון פקודת נציבות בתי הסוהר.
2020-09-09
בעתירה נטען כי הפגיעה בהפרדת הרשויות המתבצעת באמצעות חקיקה חפוזה המחליפה תקנות לשעת חרום, ממשיכה להפר עקרונות חוקתיים ומסמיכה באופן פסול את הממשלה לפגוע בזכויות האזרח ללא פיקוח פרלמנטרי.
2020-08-31
העותרים מוחים על ההחלטה, שלחו פנייה ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של הכנסת והודיעו כי יעתרו מחדש בשבוע הבא.
2020-08-31
למרות המשבר ההומינטרי הקשה בעזה בתקופת הקורונה, ננקטו צעדים המכוונים לפגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית.
2020-08-27
תחנות הבדיקה שנפתחו בגל הראשון בעקבות עתירת עדאלה במחנה פליטים שועפאט וכפר עקב נסגרו לאחר מספר שבועות. בהתפרצות המחודשת בירושלים כמחצית מהחולים המאומתים הם תושבים פלסטינים.
2020-08-17
הביקורת נמתחה בפסק דין בו נמחקה עתירת עדאלה נגד המשך התקנת התקנות בעקבות חקיקת "חוק הקורונה הגדול". לא ניתנה הכרעה בסוגיות העקרוניות שעלו מהעתירה ובהם חוקיות פעולות האכיפה שהתבצעו מתוקף התקנות. בג"ץ ידון בקרוב בעתירת...
2020-08-17
תחנות הבדיקה שנפתחו בגל הראשון בעקבות עתירת עדאלה במחנה פליטים שועפאט וכפר עקב נסגרו ולא נפתחו מחדש, חרף העלייה התלולה בתחלואה באזורים אלה.
2020-08-17
אספקה המוגבלת ל-3 ימים בשבוע, מאלצת כ-70 אלף תושבים לאגור מים בתנאים לא מפוקחים שאינם מאפשרים יישום של המלצות ארגון הבריאות העולמי למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה.
2020-08-17
במזרח העיר ישנה כעת התפרצות חמורה בהרבה מזו שהיתה בחודש מרץ כאשר הונהגה מדיניות שהפסיקה את יישום צווי ההריסה.
2020-08-16
הסמכת השב"כ להשתמש בכלי מעקב שפוגעים בזכות לפרטיות נועדה לצרכים ביטחוניים ולא למטרות אזרחיות.
2020-08-13
הארגונים דורשים מישראל לחזור בה מידית מצעדי ענישה קולקטיבית ומהפגיעה המכוונת באוכלוסיית רצועת עזה, במיוחד על רקע משבר הקורונה.
2020-07-29
בעתירתו טוען מרכז עדאלה כי למעלה מ-70 אלף קנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים חולקו בהיעדר סמכות ובניגוד לחוק. תקנות לא ברורות הובילו לאכיפה סלקטיבית ופגיעה בעקרונות שלטון החוק.
2020-07-26
בשל החרגת אסירים ביטחוניים מן הצעדים שהופעלו לצמצום הצפיפות בבתי הכלא, לא חל כל שיפור באגפים בהם הינם מוחזקים. בג"ץ קיבל את טענת המדינה כי יש לראות באסירים המתגוררים באותו התא כבני משפחה או שותפים לדירת מגורים. זאת,...
התנהלות כלל הרשויות בישראל, בעיקר המבצעת והשופטת, בזמן הגל הראשון של הקורונה ממחישות היטב את קלות הפגיעה בזכויות של האסירים והיעדר הגנה אפקטיבית על הזכויות שלהם.
2020-07-19
בפנייה אל שר הבטחון, מתאם הפעולות בשטחים והיועץ המשפטי לממשלה, דרשו חמישה ארגונים לאפשר הגשת בקשות מעבר גם בהיעדר תיאום פלסטיני
2020-07-13
בעתירה נטען כי התיקון לחוק אינו חוקתי ופוגע בעקרונות של הפרדת הרשויות וכי אין בו הגנה מפני שימוש מופרז באמצעים פוגעניים.
2020-07-01
בנייר עמדה שהוגש לקראת הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, מצביע מרכז עדאלה על פגמים בחוק שנוגדים את חוקי היסוד ואת עקרונות הפרדת הרשויות.
2020-06-04
מרכז עדאלה מחק את העתירה שהגיש בשם ועד ראשי הרשויות הערביות לאחר שמשרד הפנים הסכים לפצות את הרשויות על הירידה בהכנסותיהן במהלך משבר הקורונה.
2020-05-20
בית המשפט העיר כי עלו סוגיות כבדות משקל בעתירה והמליץ לעותרים לפנות אל הממשלה כדי שתיתן להן מענה, ולחדש את עתירתם אם לא ייענו בתוך שלושה חודשים
עדכונים שוטפים על עבודת מרכז עדאלה להגנה על זכויות אדם בשעת מצב החרום העולמי.