דו"ח חדש של עדאלה: תפקוד בג"ץ במצבי חירום

הדו"ח מנתח את החלטות בג"ץ ב- 88 עתירות שהובאו בפניו במהלך הגל הראשון של משבר הקורונה, ומשקף את כשלי ההגנה על זכויות אדם ואת אסטרטגיות ההימנעות של בית המשפט העליון מלהתערב בצעדי הממשלה.

 

 

ב-19.8.2021 פירסם מרכז עדאלה את "תפקוד בג״ץ במצבי חירום: קריאה בהחלטות בית המשפט העליון בתחילת משבר הקורונה", דו"ח מקיף המנתח את החלטות בית המשפט ב- 88 עתירות שהובאו בפני בג"ץ במהלך הגל הראשון של המשבר, מיום 27.1.2020 עד יום 31.8.2020.

 

הדו"ח מתפרסם בתקופה שבה התפשטות מחודשת של הנגיף מעלה מחדש את הדיון בהטלת הגבלות על ידי הרשויות שיש להן השפעות רבות ומגוונות על חיי היומיום ועל זכויות אדם. הדו"ח מספק רקע וניתוח החיוניים לעורכי דין, משפטנים ומקבלי החלטות, והוא רלוונטי במיוחד למתעניינים בקשר בין נגיף הקורונה, זכויות אדם, שלטון החוק ומאזן הכוחות בין הרשויות המבצעת, המחוקקת והשופטת במהלך מצב חירום. אומנם, הדו"ח עוסק במצב חירום בריאותי, אבל הוא משקף את כשלי ההגנה על זכויות אדם במצב חירום כללי.

 

מראשית התפרצות נגיף הקורונה התקינה ממשלת ישראל תקנות שעת חירום רבות אשר נגעו למרבית היבטי החיים של האזרחים, והייתה להם גם השפעה על הפלסטינים בשטחים הכבושים. במהלך התקופה אליה מתייחס הדו"ח, תקנות החירום היו הכלי העיקרי, ואף היחיד, להתמודדות עם נגיף הקורונה, במהלכה הותקנו 39 תקנות חירום שרבות מהן הביאו להפרה חמורה של זכויות האדם, בין היתר של פלסטינים. את תקנות שעת חירום של הקורונה, התקינה הממשלה מכוח ההכרזה הכללית על מצב חירום בטחוני הקיימת ושרירה בישראל מאז שנת 1948 וזאת למרות שמדובר במשבר בריאותי בעל אופי אזרחי.

 

הדו"ח מנתח את השאלות המשפטיות השונות שהגיעו לפתחו של בית המשפט העליון, בין אם במישור המשטרי ובין אם במישור ההגנה על זכויות אדם, ואת הצורה בה התמודד בית המשפט עם סוגיות אלה. בנוסף לניתוח האיכותני, הדו"ח כולל ניתוח כמותני הבוחן את הביקורת השיפוטית שבית המשפט העליון הפעיל באותה תקופה באמצעות העתירות שהוגשו. בתקופה זו הוגשו עתירות שונות הנוגעות לזכויות של הפלסטינים ואשר נגעו למרבית תחומי החיים, לרבות: בריאות, חינוך, תעסוקה, זכויות כלכליות וחופש תנועה. ארגון עדאלה נמנה עם ארגוני זכויות האדם המובילים בישראל שקראו באותה תקופה תיגר על הפעלת סמכויות גורפות של הממשלה באמצעות כלים משפטיים, הכוללים הגשת עתירות שונות שנגעו לשאלות משטריות והפרה של זכויות אדם.

 

הדו"ח מעיד על חוסר רצון כולל של בית המשפט העליון להתערב כדי להגן על זכויות האדם ולאסור על הענקת סמכויות רחבות ביותר לממשלה ללא פיקוח הכנסת. בית המשפט דחה כמעט את כל 88 העתירות שהוגשו תוך שימוש במגוון אסטרטגיות של הימנעות.

 

לקריאת הדו”ח המלא

Read more: