מרכז עדאלה דורש ממשרד הבריאות להנגיש לכפרים הלא מוכרים בנגב שירותי בריאות הנדרשים לשם ההתמודדות עם נגיף הקורונה

היעדר נגישות של שירותי מד״א לכפרים הלא מוכרים אינה מאפשרת את יישום הנחיות משרד הבריאות.

ב-22.3.2020 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל במכתב דחוף אל מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, בנושא היעדר הנגשה של שירותים רפואיים חיוניים לתושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב, הנחוצים לשם התמודדות עם נגיף הקורונה. במכתב שהועבר באמצעות עו״ד סארי עראף ממרכז עדאלה, מפורט כי הנחיות משרד הבריאות אוסרות על חולים עם חום ותסמינים נשימתיים לצאת מהבית, למעט במצבי חירום רפואי. לאחר שהתפתחו תסמינים המזוהים עם מחלת הקורונה אמור איש צוות של מד“א בהנחיית הרופא המחוזי להגיע אל המטופל כדי לבצע בדיקה. ואולם, לאור אי אספקת שירותי מד״א לכפרים הלא מוכרים בנגב, עולה השאלה כיצד נוהל זה יוכל לאת אל הפעול.

 

מרכז עדאלה דרש כי משרד הבריאות יתן מענה לסוגיה זו ולאחרות הנובעות מליקויים בהנגשת שירותי בריאות שיוויוניים לתושבי כפרים אלה, וביקש לקבל את עמדת המשרד בהקדם לאור דחיפות העניין.

 

לקריאת המכתב


עו״ד סארי עראף ממרכז עדאלה מוסיף:
״שנים של הזנחה ושל אפליה בנושא מתן שירותי בריאות לתושבי הכפרים הלא מוכרים, עכשיו עלולים להיהפך גם לסכנה מיידית להם ולכלל הציבור, שכן אי הנגשת שירותים בסיסיים אינם מאפשרים ליישם את תכנית הפעולה של הרשויות להתמודדות עם מחלת הקורונה. כל טענותנו בימים של שגרה כעת מקבלות משנה תוקף בשעת המשבר הזה, שאינו מבחין בין אדם לאדם.״