צו ביניים בעתירות שהוגשו לבג״ץ נגד תקנות לשעת חרום המאפשרות מעקב באמצעים דיגיטליים

שופטי בג״ץ קבעו בצו המותנה כי התקנות לא תופעלנה בלא הקמת וועדות כנסת רלוונטיות עד יום שלישי (24.3) וחייב את המדינה להשיב על הקשיים החוקתיים שהעלה מרכז עדאלה.

ביום חמישי (19.3.2020), בג״ץ הוציא צו ביניים האוסר על הפעלת תקנות שעת חירום (נתוני מיקום), התש"ף – 2020.  ו -תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, שהותקנו ב-15.3 על ידי הממשלה.


שופטי בג״ץ קבעו בצו המותנה כי התקנות לא תופעלנה בלא הקמת וועדות כנסת רלוונטיות, וזאת עד יום שלישי הקרוב. כמו כן, ההרכב בראשותה של נשיאת בית המשפט העליון חייב את המדינה להשיב על הקשיים החוקתיים שהעלה מרכז עדאלה בעתירה שהגיש בשם הרשימה המשותפת.
 

לקריאת ההחלטה

 

מרכז עדאלה מסר בתגובה:

״אנו מברכים על החלטת בג״ץ שמזכירה כי אין הממשלה רשאית לפעול ללא בקרה, דרישת בית המשפט שהמדינה תשיב על הסוגיות החוקתיות כבדות המשקל שהעלינו, מחזקת את טענותינו לפיהן תקנות אלה בטלות משום שנעשו בחוסר סמכות. גם פיקוח פרלמנטרי לא יוכל להכשיר לדעתנו פגיעה כל כך קשה בזכויות אדם. אסור לדעתנו לאפשר שמצב חרום של סכנה לבריאות הציבור, ישמש מנוף למתן סמכויות נוספות לשב״כ שממילא אינו מפוקח כראוי.״