מרכז עדאלה עתר לבג"ץ לאחר שמשרד הבריאות סירב להוסיף כיתוב בערבית בתעודות התו הירוק

בעתירה נטען כי הנפקת המסמכים בעברית ובאנגלית בלבד מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון בדבר מעמדה של השפה הערבית ופוגעת בזכות לשוויון.

ב-18.3.2021 הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל עתירה לבג"ץ בדרישה להוסיף כיתוב בשפה הערבית בכל תעודות התו הירוק לרבות תעודות המתחסן והמחלים. העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד ויסאם שרף מעדאלה, מגיעה לאחר שמשרד הבריאות סירב לדרישה שעדאלה העביר בעניין בסמוך לאישור מתווה התו הירוק. במענה של משרד הבריאות נטען כי המידע המצוין בתעודות אלה, משמש לצורך זיהוי בלבד ואין כל חשש שתתעורר בעיה בקריאת והבנת משמעותן.

 

לקריאת הדרישה של מרכז עדאלה

לקריאת התשובה של משרד הבריאות

 

מרכז עדאלה טוען בעתירתו, כי הנפקת התעודות הרשמיות הללו בעברית ובאנגלית בלבד, מנוגדת לפסיקה העליונה בדבר מעמדה של השפה הערבית. חובה זו להנגשת המידע בערבית מתחייבת ביתר שאת כאשר מדובר בתעודה שעניינה מימוש הזכות לחופש העיסוק, הזכות החוקתית לחופש התנועה והזכות לחופש הדת. זאת, שכן התעודות מחריגות את המחזיקים בהן מההגבלות שנקבעו בתקנות הקורונה שפוגעות בזכויות אלה. עוד מדגיש מרכז עדאלה, כי החלטת משרד הבריאות יש בה כדי לפגוע בזכות החוקתית לשוויון ובהוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי המחייבות הנגשת שירותי בריאות באורח שוויוני תוך שמירה על כבוד האדם. כמו כן, נטען כי הנפקת התעודות ללא כיתוב בערבית מנוגדת להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בדבר הנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות.

 

עו"ד ויסאם שרף ממרכז עדאלה מסר:

"קשה להבין מדוע מתעקש כל כך משרד הבריאות בסירובו להכליל את השפה הערבית בתעודות שהן חלק ממתווה החזרה לחיים של כל חלקי החברה. לו היתה כרוכה בכך הוצאה כספית כבדה, היה אפשר לשער שהטיעונים הקלושים של המשרד נבעו ממצוקה תקציבית - אבל מדובר כאן בסך הכל בעדכון פעוט של שירות מקוון, משום שממילא בעלי התעודות הם אלה שמדפיסים אותן. ההצדקות התמוהות מהסוג שהמשרד נתן, רק מחזקות את החשש שיש מניע פסול מאחורי הדברים, ושההחלטה נועדה לשדר מסר מכוון. החלטה זו איננה חוקית ואנו משוכנעים כי אין שום הצדקה משפטית שיכולה לאפשר אותה."

 

 

בג"ץ 1935/21 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. משרד הבריאות

לקריאת העתירה