מרכז עדאלה דורש להוסיף את השפה הערבית באישורי התו הירוק ובתעודות החיסון והמחלים

במכתב לשר הבריאות נטען כי הנפקת התעודות בעברית ובאנגלית בלבד מנוגדת לפסיקת בית המשפט העליון בדבר מעמדה של השפה הערבית ולהנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא הנגשה לשונית ותרבותית.

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל פנה היום ב-23.2.2012 אל שר הבריאות יולי אדלשטיין בדרישה להוסיף את השפה הערבית בתעודות הקשורות למתווה "התו הירוק" משום שהן כוללות כיום כיתוב רק בעברית ובאנגלית.

 

בפנייה שהועברה באמצעות עו"ד ויסאם שרף ממרכז עדאלה, נטען כי הנגשת מידע בשפה הערבית היא חובה שעוגנה זה מכבר בפסיקה העליונה, והיא מתחייבת ביתר שאת כאשר מדובר בתעודה שעניינה מימוש הזכות לחופש העיסוק, הזכות החוקתית לחופש התנועה ובזכות לחופש הדת. זאת, שכן התעודות המונפקות מכוח תקנות הקורונה, מחריגות את המחזיקים בהן מהגבלות הפוגעות בזכויות אלה. כמו כן, נטען כי הנפקת התעודות ללא כיתוב בערבית מנוגדת להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בדבר הנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות.

 

לקריאת המכתב

 

עו"ד ויסאם שרף ממרכז עדאלה מסר:
"אי הכללת השפה הערבית בתעודות אלה, שהן חלק ממתווה היציאה ממשבר הקורונה שפגע בכלל החברה, יש בה מסר קשה של הדרה לצד פגיעה מעשית וממשית בשיתוף של האזרחים הערבים בתהליך החזרה לשגרה ובזכותם לשוויון."