בג"ץ: על המדינה לנמק מדוע לא תתיר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח

בעקבות עתירת עדאלה נגד מדיניות משרד הבריאות, נדרשת המדינה למצוא פתרון מידתי שיאפשר שמירה על כשרות מבלי לפגוע בזכויותיהם של יתר החולים וללא הפעלת מאבטחים.

ב-5.3.2019 הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למשרד הבריאות לנמק מדוע לא יאפשרו הכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח, תוך קביעת הסדרים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים; זאת בין בדרך של הגשת המזון המסופק על ידי בית החולים בכלים חד פעמיים או על ידי מציאת פתרון מידתי אחר. כמו כן על המדינה לנמק את השימוש במאבטחים לצורך אכיפת כשרות "לרבות בדרך של הערות לבאי בית החולים".

 

ההחלטה הגיעה לאחר דיון בעתירה שהגשי מרכז עדאלה באמצעות עו"ד סאוסן זהר, בו השמיעו השופטים ביקורת נוקבת כלפי הצעת המדינה להקים מתחמים מופרדים במבנים בתוך בתי החולים. זאת, לאחר שהמדינה חזרה בה מביטול תשובתה המקורית, וכעת החליטה להציג חלופה זו היכן שמוצבים שומרים במבנים בתוך בתי החולים. מרכז עדאלה המשיך והתעקש בפני בית המשפט בדרישתו להוציא צו על תנאי, שכן המדיניות המוצעת אינה מעמידה חלופה מידתית לזו הקיימת והיא משפילה ומבזה את החולים.

 

עו"ד סאוסן זהר מסרה בתגובה:

"בית המשפט אותת באופן ברור למדינה, כי הכפייה על באי בית החולים אינה סבירה או מידתית וכי יש למצוא איזונים שיגנו על זכותם של מבקרי בית החולים לשמור כשרות, מבלי לפגוע בחרות הפרט של החולים והעובדים הערבים, לצד אחרים שאינם שומרי כשרות. בית המשפט העיר בדיון כי המכלאות שהציעו המדינה והרבנות, שיש בהם כדי להשפיל את החולים, אינו  פתרון סביר כמו גם שאינו בר-יישום. יש חשיבות רבה גם להחלטה בנושא המאבטחים, שכן החריגה מסמכותם לצורך אכיפת דיני כשרות, מובילה לפגיעה בזכויות החולים ובכבודם"

 

מסמכים קשורים:

לקריאת העתירה

לקריאת תגובת המדינה

לקריאת תגובת המדינה המתוקנת

לקריאת תגובת עדאלה

לקריאת החלטת בג"ץ

 

 

הודעות לעיתונות:

עדאלה: הצעת המדינה להקצות מתחמים נפרדים לאכילת חמץ בבתי חולים מבזה את החולים ומנוגדת לחוק

עדאלה עתר לבג"ץ נגד המדיניות לאסור על אזרחים ערבים להכניס חמץ ולאכול חמץ בבתי חולים במהלך שבוע הפסח

מרכז עדאלה דורש לבטל את מדיניותם של בתי חולים לאסור הכנסת חמץ במהלך חג הפסח

עדאלה פנה לשר הבריאות בדרישה לבטל את האיסור על הכנסת חמץ לבתי חולים