עדאלה והאגודה לזכויות האזרח לח"כים: התנגדו לחוק האוסר על כניסה לישראל של התומכים בחרם על ישראל

הצעת החוק תוביל לפגיעה בזכויות של האזרחים המצויים בהליך איחוד משפחות לפי התיקון לחוק האזרחות

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח פנו היום לחברי וחברות הכנסת בבקשה כי יתנגדו לתיקון להצעת חוק הכניסה לישראל (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל). אם תתקבל ההצעה, תיאסר הכניסה לישראל של מי שאינם אזרחי ישראל או בעלי תושבות קבע, התומכים בפומבי בחרם על ישראל.

 

עו"ד סאוסן זהר מעדאלה ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח כתבו בפנייתם כי  "הלכה למעשה, הצעה זו מבקשת למנוע כניסת זרים רק בשל התנגדותם למדיניות הממשלה ועל בסיסי עמדות פוליטיות ולכן היא מתירה שימוש בשיקולים לא ענייניים המוּנעים משיקולים פוליטיים מובהקים כדי להתיר כניסה של זרים לישראל שאוהדים את מדיניותה ואת עמדתו הפוליטית של הרוב."

 

בנוסף, נכתב בפניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח כי הצעת החוק תוביל לפגיעה בזכויות של האזרחים המצויים בהליך איחוד משפחות לפי התיקון לחוק האזרחות: "מאז שנחקק החוק רבבות משפחות נפגעו ממנו. רבים מחזיקים בתושבות ארעית וכ-8,000 מחזיקים בהיתרי שהייה בישראל, ואלה וגם אלה אינם יכולים לשדרג את מעמדם ולקבל תושבות קבע או אזרחות. הצעת החוק עלולה להוביל להשלכות על קבוצה גדולה של משפחות רק בשל עמדותיהן הפוליטיות." כמו כן, נטען בפנייה כי ההצעה תפגע בזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים: "הצעת החוק במידה ותאושר תפגע בזכויותיהם של הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים מלקיים קשרים משפחתיים, אישיים, מקצועיים וחברתיים עם בני משפחתם או חבריהם או עמיתיהם רק בשל כך שהאחרונים פרסמו קריאה לחרם על ישראל."

 

באשר לפגיעה בחופש הביטוי הצפויה בעקבות החוק טענו עו"ד זהר ועו"ד פלר כי "שר הפנים אינו רשאי לשמש כקומיסר, העומד בשער ומחליט עבור אזרחי המדינה ועבור תושבי השטחים הכבושים, שתלויים במעברי הגבול הישראלים, אלו עמדות ראויות להישמע. חופש הביטוי אינו רק הזכות להתבטא, אלא גם הזכות להיחשף לדעות, ואפילו לדעות המקוממות והמרגיזות את הרוב בישראל. מניעת כניסה אינה שוללת אך את חופש הביטוי של מי שכניסתו נאסרה, אלא גם את חופש הביטוי של אזרחי ישראל ותושבי השטחים הכבושים."

 

לאור זאת, קראו עדאלה והאגודה לזכויות האזרחים לחברות וחברי הכנסת להצביע נגד הצעת החוק. 

מסמכים קשורים: