עתירה: לבטל את האיסור שהוטל על רדיו אשמס לשדר ביום כיפור

בג'צ הורה למדינה להגיב עד מחר ב- 10:00
 
רדיו אשמס, מרכז אעלאם ומרכז עדאלה הגישו היום, 2.10.14, עתירה לבג"צ נגד החלטת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לאסור על תחנת רדיו אשמס לשדר במהלך יום כיפור. העתירה הוגשה בעקבות האיסור שהוטל על תחנת הרדיו מלשדר ביום הכיפור אשתקד, ולאחר שבמהלך השנה האחרונה הרשות נמנעה מלדון בנושא ולתת תשובות מפורשות למר סוהיל כראם, מייסד ובעלי תחנת הרדיו, למרות פניות חוזרות ונשנות מצדו בנדון. רק אתמול, 1.10.14, קיבל מר כראם תשובה לפיו עליו להימנע מלשדר ביום כיפור הקרוב.   
 
בעתירה נטען כי האיסור לשדר במהלך יום כיפור פוגע בשורה של זכויות יסוד של בעלי תחנת הרדיו וציבור המאזינים, רובו ככולו מקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. ע"פ החוק, אין לכפות על האוכלוסייה הערבית ימי מנוחה בחגים של העדות האחרות במדינת ישראל, קל וחומר בשעה שהאיסור השנה יחול בזמן חד מוסלמי, עיד אלאדחא. "כפייה כזאת אינה פוגעת רק בעותר...אלא בכל אוכלוסיית המאזינים שרובם ככולם נמנים על האוכלוסייה הערבית בישראל. הפסקת שידורי תחנת הרדיו הערבית היחידה במשך יממה ובמיוחד השנה כאשר היא מזדמנת עם עיד אלאדחא מהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובזכות לכבוד של קהל המאזינים הרחב..."
 
עורכי הדין נדים שחאדה ממרכז עדאלה ועלאא עבדאללה ממרכז אעלאם כתבו בעתירה כי 
"מדובר בכפיית מועדי וחגי דת אחת על בני עדה אחרת כאשר עצם השידור בערבית ולאוכלוסייה הערבית אינו פוגע כלל ועיקר ברגשי דת של האוכלוסייה היהודית". עוד נכתב בעתירה כי עצם האיסור מעביר מסר פוגעני ומשפיל לציבור הערבי כולו: "מבחינת האזרחים הערבים איסור לשדר באזוריהם בערבית ביום כיפור, שאינו יום מנוחתם ודתם, משדרת להם מסר כי לפיו מדובר באוכלוסייה במעמד נחות יותר שצרכיו אינם נלקחים בחשבון במיוחד כאשר אין בשידור מסוג זה כוונה כלשהי לפגוע ברגשי דת יהודיים."
 
באשר לפגיעה בחופש העיסוק של הבעלים ושל עובדי התחנה כתבו העותרים כי "אילוצו להפסיק את שידוריו במהלך יום שלם שאינו יום מנוחתו ויום המנוחה של העובדים שלו, פוגע בזכותו החוקתית לחופש העיסוק ובזכות השדרנים, העיתונאים והצוות בכלל של העותר שכן, מעבר להשבתת עיסוקו של העותר במהלך יום כיפור, הפרת הכלל מסכנת אותו בסנקציה של קנס כספי גבוה ו/או סיכון רשיון הפעלתו."
 
סוהיל כראם אמר כי" פנינו לרשות השנייה, ואמרנו להם שאנחנו מודעים לכך שחל עלינו איסור לשדר ביום כיפור, אבל היות והשנה יום כיפור הוא גם היום הראשון של חג הקורבן של המוסלמים ושל הדרוזים, אנו מבקשים מהם לשקול מחדש את ההוראות, ולאפשר לנו לפנים משורת הדין לשדר ליותר מחמישית מאזרחי המדינה. על אף פניות חוזרות ונשנות לא קיבלנו תשובה ברורה, והחלטנו לעתור. מדובר בסוגיה עקרונית. יום כיפור אינו יום לאומי אלא חג דתי. לא יעלה על הדעת שבגלל חג יהודי לא נוכל במסגרת חופש הביטוי במדינה דמוקרטית לציין חג שהינו מוסלמי".
 
יש לציין כי בשנה שעברה מר כראם החליט בלית ברירה שלא לשדר במהלך יום הכיפור, למרות התנגדותו העקרונית הנחרצת לאיסור זה. כאמור לעיל, למרות ניסיונותיו החוזרים ונשנים להסדיר את הנושא מול הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו במהלך השנה החולפת, כראם קיבל תשובה סופית רק אתמול. בג"צ הורה למדינה להגיב לעתירה עד מחר ב- 10:00 בבוקר.