בעקבות עתירת עדאלה: מועצת הכבלים והלווין מתירה לערוץ הטלוויזיה הלא טי.וי לשדר ביום הכיפורים הקרוב‎

בעתירה נטען כי מדובר בערוץ המשדר בשפה הערבית והמיועד לציבור הערבי ולכן אין סיבה למנוע את השידורים בערוץ במהלך יום הכיפורים

ערוץ הטלוויזיה בערבית הלא טי.וי יוכל לשדר כרגיל ביום הכיפורים הקרוב. כך הודיעה המדינה היום, 26.9.17, לבג"ץ, בתגובה לעתירה שהוגשה אתמול בשם הערוץ נגד שר התקשורת, איוב קרא, ונגד המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין. בנוסף, הודיעה המדינה בתגובתה לעתירה כי בכוונתה לערוך בחינה מחודשת של איסור השידור ביום הכיפורים. ע"פ תקנות המועצה חל איסור על ערוצים הפועלים תחת פיקוחה לשדר במהלך יום הכיפורים. כשבועיים לפני יום הכיפורים אשתקד ובמהלך השנה האחרונה פנו נציגי הערוץ לגורמים במועצה ובמשרד התקשורת על מנת לקבל אישור לשדר ביום הכיפורים, אולם נציגי המדינה לא הגיבו לבקשות החוזרות ונשנות עד אשר הוגשה אתמול העתירה לבג"ץ.  

 

עו"ד מוחמד בסאם ממרכז עדאלה ועו"ד נחשון אקסלרד, היועץ המשפטי של הערוץ, טענו בעתירתם כי מדובר בערוץ המשדר בשפה הערבית והמיועד לציבור הערבי ולכן אין סיבה למנוע את השידורים בערוץ במהלך יום הכיפורים: "מדובר ברישיון להפעלת ערוץ ייעודי בשפה הערבית, המיועד לאוכלוסייה הערבית בישראל אשר אין בינה ובין יום הכיפורים כל זיקה דתית, תרבותית, או חברתית מכל מין וסוג. כפייה זו מהווה פגיעה חמורה בחופש הדת ובחופש מכפייה דתית."

 

 

בנוסף, נטען בעתירה כי החשכת הערוץ ביום הכיפורים מהווה פגיעה בחופש הביטוי, הן של הציבור הערבי בישראל והן של הלא טי.וי כגוף תקשורת: "הוראה המופנית אל אמצעי תקשורת המשדר באופן בלעדי לאוכלוסייה הערבית ובשפה הערבית, ואשר מורה לא לשדר במועד חג יהודי פוגעת בצורה קשה ביותר בחופש הביטוי של כלל האוכלוסייה הערבית וכן בחופש הביטוי וחופש העיתונות של העותרת ועובדיה."