עדאלה: הצעת המדינה להקצות מתחמים נפרדים לאכילת חמץ בבתי חולים מבזה את החולים ומנוגדת לחוק

בתשובה לעתירת עדאלה, הציעה המדינה להקים "מתחמי חמץ" בבתי חולים בפסח ולהמשיך ולנקוט אמצעים שימנעו הכנסת חמץ לשאר שטחי בתי החולים.

בעקבות עתירת המרכז המשפטי עדאלה, הגישה פרקליטות המדינה תגובה מטעם משרד הבריאות והרבנות הראשית, לדרישה להפסיק את מדיניות משרד הבריאות לאסור על הכנסת ואכילת חמץ בבתי החולים במהלך שבוע חג הפסח. לקראת הדיון הקרב בבג"ץ, השיבה המדינה כי נבחנו שתי חלופות שיאפשרו אכילת חמץ בבתי החולים:

 

החלופה הראשונה שנבחנה, היתה ייחוד מתחם בשטח בית החולים, אשר אליו תותר הכנסת מוצרי חמץ למעוניינים ואשר אליו לא יוכנסו כלי אוכל של בית החולים.

 

החלופה השניה שנבחנה, היתה שימוש בכלים חד פעמיים באופן שיאפשר הכנסת מזון חמץ לשטח בית החולים מבלי שדברי חמץ יתערבבו בכלי האוכל של בית החולים ובכך יפגעו בכשרותם. חלופה זו נפסלה בטענה שאיננה ישימה לדברי הפרקליטות:

 

"...זאת לאור קשיים יישומיים משמעותיים ביותר, וביניהם: קושי ביצירת הפרדה הרמטית בין כלי ההגשה של בית החולים, שהם רב פעמיים וכשרים, לבין הכלים החד-פעמיים; עלויות גבוהות כתוצאה משימוש מוגבר בכלים חד פעמיים בטוחים לשימוש, ובכלל זה שימוש במגשים חד-פעמיים; ופגיעה משמעותית באיכות הסביבה כתוצאה מהגברת השימוש בכלים חד-פעמיים. מעבר לכך, המשיבים סבורים כי חלופה אשר תשמר איסור על הכנסת חמץ למרבית שטחי בתי החולים – היא חלופה הולמת את הצביון המתאים למוסדות ציבוריים בישראל, במהלך חג הפסח. לאור זאת, נמצאה החלופה הראשונה עדיפה ולמעשה היחידה הנראית סבירה כסבירה."

 

לאור זאת ולאור נהלי הרבנות המבוססים על איסור הלכתי מחמיר, המדינה מציעה לבית הדין כי בבתי החולים יוצא מתחם חמץ מופרד וכי יינקטו אמצעים אשר ימנעו הכנסת מוצרי חמץ אל שאר שטחי בית החולים, כפי שנעשה עד היום.

 

תגובת עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל:

הצעה זו מבזה הן את החולים והן את המבקרים, העובדים והסטודנטים הערבים שאינם מחוייבים על פי דתם באכילת חמץ. הצעה זו מנוגדת לחוק זכויות החולה המחייב לשמר את כבודו ופרטיותו של החולה. המדינה מציעה לחייב את החולים שאינם מבקשים לאכול אוכל כשר לקום ממיטותיהם ולנוע אל מתחמים סגורים אלו, ובכך היא מעבירה מסר לחולים הערבים ומבקריהם כי הם נחותים עד כדי שיש לבודד אותם במתחמים נפרדים כשהם מבקשים לסעוד.

 

הדיון בעתירה לבג"ץ נקבע ל-29 בינואר 2019.