עדאלה עתר לבג״ץ בדרישה להנגיש את המידע באתר האינטרנט של מגן דוד אדום בשפה הערבית

המידע החיוני הרב על שירותי רפואת חירום ועל ההתמודדות עם נגיף הקורונה אינו קיים כלל בשפה הערבית באתר הארגון.

ב-7.1.2021 הגיש עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עתירה לבג״ץ בדרישה שהמידע המופיע באתר האינטרנט של אגודת מגן דוד אדום יונגש לציבור בשפה הערבית. זאת, לאחר שורת פניות של מרכז עדאלה אל מגן דוד אדום שלא זכו לכל מענה במשך חודשים. האתר של מד״א מכיל מידע חיוני רב על שירותי החירום של הארגון, וכן מידע חיוני אחר ומידע על שירותיו בשפות עברית ואנגלית בלבד.

 

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו״ד סאוסן זהר ואיה חאג׳ עודה ממרכז עדאלה, נטען כי בהיותו של מד״א תאגיד סטטוטורי הוא מחויב על פי חוק כמו כל רשות ממשלתית להנגיש את שירותיו לכל תושבי המדינה באורח שוויוני. בהיותה של הערבית שפה רשמית ושפת האם של האזרחים הערבים המהווים כ- 20% מכלל האזרחים במדינה, אי הנגשת האתר בשפה זו מהווה פגיעה בעקרון שלטון החוק ובזכויות לשוויון ולכבוד של האזרחים הערבים באופן גורף ובלתי מידתי. למרות הקביעה בחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, כי עברית היא שפת המדינה, הדין המנדטורי השורר גם כיום, קובע את מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית. דין זה על פי פסיקות בית המשפט העליון מחייב את הרשויות להנגיש את כל שירותיהם בשפה הערבית.

 

בג"ץ 105/21 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. אגודת מגן דוד אדום

לקריאת העתירה

 

העותרים הדגישו כי הנגשת המידע באתר האינטרנט של מד״א בשפה הערבית מקבלת משנה תוקף בתקופת התפשטות מגפת הקורונה. זאת, שכן למד״א תפקיד קריטי הן במתן טיפול רפואי חיוני וראשוני והן בהסברה למניעת הדבקה ופרסום הנחיות בהקשר זה. כך למשל, בדף האתר הנוגע להתפשטות נגיף הקורונה ישנן שאלות ותשובות כמו: למי לפנות לביצוע בדיקת קורונה, באיזה נסיבות מגיעים רופאים לביצוע בדיקה בבית המטופל, הנחיות למגיעים למתחמי "היבדק וסע" ומתי לצאת מבידוד, מידע להורים לילדים שנדבקו לקורונה ועוד.

 

זו איננה הפעם הראשונה שבמהלך משבר הקורונה נמצאו ליקויים בהנגשת מידע בנוגע להתמודדות עם המגיפה לציבור הערבי. בחודש מרץ 2020 פנה מרכז עדאלה בשמו של ח״כ סמי אבו שחאדה אל משרד הבריאות משום שלא פירסם את כל העדכונים וההנחיות לציבור בנושא בשפה הערבית. לאחר פנייה זו משרד הבריאות פעל לתקן את הליקויים כדי להביא להנגשת המידע באופן מלא ובזמן אמת.

 

עורכות הדין סאוסן זהר ואיה חאג׳ עודה ממרכז עדאלה מסרו:

״היה ניתן לצפות כי לאחר קרוב לשנה של התמודדות עם מגפה שאינה מבחינה בין אדם לאדם, מגן דוד אדום, שעניינו הצלת חיים, ינהג באורח שוויוני במתן שירותיו לכלל התושבים כולל השירותים המוצעים באתר הרשמי שלהם. העובדה שהמידע אינו מונגש בערבית והוא כן מונגש בשפה האנגלית למרות שאינה שפה רשמית במדינת ישראל, משמעה העברת מסר כלפי קבוצה שלמה של אזרחים שהם נחותים ושקופים בשל השתייכותם הלאומית. מצער שגם בסוגיה בסיסית כזו אנו נאלצים לפנות לערכאות משפטיות כדי לזכות בשירות חיוני, אפילו כשזה נוגע לבריאות ולחיי אדם.״

 

ב- 11.2.2012 הורה בג”ץ על מחיקת העתירה, לאחר שבתגובה במקדמית של המשיבים נטען, כי בכוונת מד"א לפרסם בחודש מרץ מכרז להקמת אתר חדש עבור מד"א שיכלול את השפה הערבית. זאת, חרף התנגדות מרכז עדאלה שדרש לקיים דיון בעתירה ולהותירה עומדת עד לקבלת הסעד. למרות שבית המשפט קיבל את טענת המשיבים כי ההחלטה על הוצאת מכרז נתקבלה ללא קשר להגשת העתירה, פסק בג"ץ למשיבים הוצאות בגובה 5,000 ₪ על משום שמד"א לא התייחס לפניות עדאלה בטרם הגיש עתירה.

 

לקריאת תגובת המשיבים

לקריאת בקשת עדאלה לקיום דיון

לקריאת פסק הדין

 

הודעות קודמות לעיתונות

משרד הבריאות אינו מפרסם את כל העדכונים וההנחיות לציבור בנושא התפשטות נגיף הקורונה בשפה הערבית 10.3.2020

 

למרות מעמדה הרשמי של השפה הערבית בישראל, מוסדות המדינה עושים בה שימוש שולי ביותר 27.5.2010