העברת מידע על זהותם של מי שלא התחסנו פוגעת בזכות החוקתית לפרטיות

עדאלה דורש לבטל את התיקון לפקודת בריאות העם המסמיך את שר הבריאות לדווח לרשויות המקומיות ולמשרדי החינוך והרווחה אודות זהותם של תושבים אשר לא התחסנו או לא קיבלו את המנה השנייה של החיסון נגד נגיף הקורונה.

ב-25.2.2012 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל אל שר הבריאות יולי אדלשטיין, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ויו"ר הכנסת יריב לוין, בדרישה לבטל את חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 36 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א - 2021  או לפעול שלא ליישמו. התיקון לחוק מסמיך את שר הבריאות להעביר מידע אודות מי שלא התחסנו נגד נגיף הקורונה או שלא השלימו את המנה השנייה של החיסון, אל הרשויות המקומיות שבהן מתגוררים תושבים אלה או אל משרד החינוך והרווחה. במכתב שהועבר באמצעות עו"ד ויסאם שרף ועו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה, נטען כי מתן סמכויות אלה פוגעת בזכות החוקתית לפרטיות ועל כן יש להורות על בטלותו.

 

לקריאת המכתב

 

דרישת מרכז עדאלה מתבססת על הטענה כי החוק פוגע בזכות לפרטיות ולאוטונומיה אישית, כפי שהן מעוגנות בחוק זכויות החולה, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכן בפסיקות האחרונות של בית המשפט העליון בנושא איכוני השב"כ ואיסור הכנסת חמץ אל בתי החולים במהלך חג הפסח. כמו כן, נטען כי הפגיעה בזכויות אינה עונה על מבחן המידתיות מ ושהחוק נחקק בהליך בזק באופן שלא איפשר התייחסות מעמיקה כנדרש במקרים של השעיית זכויות חוקתיות.

 

כמו כן, מרכז עדאלה מצביע כי בשל שיעורי התחסנות נמוכים, החוק צפוי לפגוע בזכויותיהם של תושבי היישובים הערביים בהיקף נרחב יותר. יצויין משרד הבריאות השיב בעבר לדרישות מרכז עדאלה לפרסם מידע על היקף התחלואה ביישובים קטנים, כי העיקרון המנחה שמונע זאת הוא פגיעה בזכות לפרטיות של התושבים.