בג"ץ קבע כי הממשלה אינה רשאית להמשיך להסמיך את השב"כ לעקוב אחר אזרחים ללא חקיקה מיוחדת

בפסק דין בעתירות נגד איכון סלולרי לצורך התמודדות עם הקורונה, התקבלה טענת עדאלה כי פגיעה בזכויות יסוד מחייבת הסדר ראשוני ולכן המשך ההסמכה באמצעות חוק השב"כ איננה חוקית. ניתנה לממשלה אורכה של מספר שבועות כדי להסדיר הסמכה זו בכנסת.

ב-26.4.2020 בג"ץ קבע פה אחד כי החל מה-30.4.2020, לא ניתן יהיה להסמיך את השב"כ לסייע בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה באמצעות חוק השב"כ, וכי ככל שמבקשת המדינה להמשיך ולהסתייע באמצעיה, עליה לפעול לצורך עיגון הסמכה כזו בחקיקה ראשית. יחד עם זאת, בית המשפט נתן אורכה לממשלה וקבע בפסק הדין כי "ככל שיותנע הליך חקיקה, ניתן יהיה להאריך את תוקפה של החלטת ההסמכה לפרק זמן קצר נוסף שלא יעלה על שבועות ספורים על מנת לאפשר את השלמתו של הליך זה."

 

לקריאת פסק הדין

 

בג"ץ קיבל את עמדת עדאלה והרשימה המשותפת, לפיה החלטת ההסמכה המאפשרת לשב"כ לבצע "מעקב מגעים" נרחב אחר אזרחי ותושבי המדינה קובעת הסדר שהוא ראשוני במהותו, הגם שנעשה במטרה לשמור על בריאות הציבור ולמנוע את התפשטות המגפה. הנשיאה אסתר חיות ציינה כי החלטה זו של הממשלה "פוגעת בזכויות בסיסיות ובראשן הזכות לפרטיות", וכן שהיא "מרחיבה את היקף מעורבותו של שירות ביטחון מסכל אל עבר עניינים שהם אזרחיים במהותם". על אף שבג"ץ קיבל כי ההתמודדות עם הקורונה עשויה ליפול בגדר נושא שהוא בבחינת "ביטחון לאומי", נקבע בפסק הדין כי אין הממשלה רשאית להסמיך את השב"כ במסגרת החלטת ממשלה הנשענת על חוק השב"כ, כחלופה לשימוש בתקנות שעת חרום, שעליהן הוצא צו ביניים ב-19.3.2020.

 

בפסק הדין התריעו שופטי בג"ץ מפני המדרון החלקלק שבעצם חריגת פעולת השב"כ מן השדה הביטחוני, כפי שנטען בעתירת מרכז עדאלה והרשימה המשותפת. הנשיאה חיות כתבה בפסק הדין:

"אשר למיהות הגורם המפעיל את האמצעים הנדונים – השימוש בכלים אשר פותחו במטרה להילחם בגורמים עוינים והפנייתם כלפי אזרחי ותושבי המדינה שאינם מבקשים להרע לה, הוא מהלך העשוי להדיר שינה מעיניו של כל שוחר דמוקרטיה"

חרף כל זאת, השאיר בג"ץ אפשרות לממשלה להאריך את תוקף ההסמכה באישור הוועדה לשירותים חשאים של הכנסת, וזאת למשך שבועות ספורים במידה ותחליט ליזום חקיקה ראשית בנושא, כדי להשלים אותה.

 

ממרכז עדאלה נמסר בתגובה לפסק הדין:

״אנחנו אמנם מסופקים שבית המשפט העליון קיבל את הטענה שהיינו הראשונים להשמיע אותה, לפיה אין לממשלה אפשרות במסגרת החוק להשתמש בשב״כ לצורך מעקב של אזרחיים. בית המשפט הכריע כי על הממשלה והשב״כ להיות כפופים לחוק. עם זאת, אנו מודאגים מהאורכה של מספר שבועות שניתנה לממשלה לפעול ללא בקרה בה לממשלה יהיו סמכויות נרחבות. החלטה המאפשרת המשך של מצב לא חוקי זה, שפוגעת בצורה קיצונית בחרויות שלל כלל התושבים, מנוגדת לבסיס החוקתי שמעגן את זכויות האזרח.״

 

הודעות קודמות לעיתונות

מרכז עדאלה והרשימה המשותפת הגישו לבג״ץ עתירה מתוקנת בנושא האיכון הסלולרי 5.4.2020

צו ביניים בעתירות שהוגשו לבג״ץ נגד תקנות לשעת חרום המאפשרות מעקב באמצעים דיגיטליים 19.3.2020

עדאלה והרשימה המשותפת עתרו לבג״ץ נגד תקנות שעת חרום המאפשרות מעקב באמצעים דיגיטליים 18.3.2020