מרכז עדאלה והרשימה המשותפת הגישו לבג״ץ עתירה מתוקנת בנושא האיכון הסלולרי

לאחר ההתפתחויות שחלו בעקבות צו הביניים שהוצא בעתירות נגד תקנות שעת חרום שאיפשרו מעקב באמצעים דיגיטליים, מרכז עדאלה מוסיף לעתירה שהגיש עם הרשימה המשותפת את הדרישה לבטל את החלטת הממשלה שמרחיבה את סמכויותיו של השב״כ.

בהתאם להחלטת בג״ץ, ולאחר הדיון וההחלטות שהתקבלו בוועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאים, וכן קבלת ההודעות המעדכנות של היועמ״ש והכנסת בנוגע לשאלת סמכות הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, הוגשו ב-5.4.2020 עתירות מתוקנות לבג״ץ נגד האיכון הסלולרי.

 

לאחר שב-31.3.2020 פקעו תקנות שעת החרום שהסמיכו את השב״כ לעקוב ולאסוף מידע פרטי על אזרחים ותושבים לצורך קיומן של חקירות אפידמיולוגיות נוכח התפרצות מגיפת הקורונה, החליטה הממשלה להעניק סמכויות דומות לפי סעיף 7(ב) (6) לחוק השב״כ ובאישורה של וועדת המשנה.

 

בעתירה המתוקנת שהגיש מרכז עדאלה, שהוגשה באמצעות עו״ד סוהאד בשארה ועו״ד חסן ג׳בארין, נוספה הדרישה לבטל את החלטת הממשלה שמסמיכה את השב״כ, שכן לטענת העותרים היא ניתנה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק השב"כ ופוגעת באופן בלתי מידתי וגורף בזכויות אדם.

 

 לקריאת העתירה המתוקנת 

 

עו״ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה מסרה:

״החלטת הממשלה להרחיב את סמכויותיו של השב״כ, כדי שיוכל לעקוב אחר אזרחים ותושבים לצרכים אזרחיים, היא מדרון חלקלק ומסוכן. עד כה השב״כ הוסמך לעסוק אך ורק בנושאים שסווגו כביטחוניים, ואילו עתה יוכל להפעיל את אמצעיו הסודיים וללא פיקוח לצורך השגת מטרות אזרחיות, ללא כל פיקוח ובקרה. הדבר יכול להוות פתח שיאפשר הפניית אמצעים חשאיים כלפי אזרחים ותושבים גם מטעמים אחרים, והכל על סמך החלטת ממשלת, עם פיקוח של ועדה שרבים מדיוניה חשאיים״.