בג״ץ קבע כי אין לבתי החולים סמכות לאסור הכנסת חמץ בפסח

הצו המוחלט שניתן בפסק הדין מביא לסופו של הנוהל שמרכז עדאלה מנהל נגדו מאבק משנת 2015 ולא יוטלו עוד הגבלות על הכנסת דברי מזון לבתי החולים. משרד הבריאות והרבנות הראשית חוייבו בהוצאות משפט גבוהות.

ב-30.4.2020 הוציא בג״ץ צו מוחלט והורה כי בתי החולים יאפשרו הכנסת מזון (לרבות חמץ) לשטחיהם בתקופת חג הפסח תוך קביעת הסדרים מתאימים אשר יאפשרו שמירה על כשרות המזון המוגש על ידי בית החולים. בפסק הדין שניתן בדעת רוב, נקבע כי הנוהל שהיה נהוג בבתי החולים  בעקבות דרישה של הרבנות הראשית נקבע בהיעדר סמכות, וכי נאסר על מאבטחי בית החולים לנקוט צעדים כלשהם לאכוף את נושא הכשרות בפסח.

 

לקריאת פסק הדין


בזאת תם מאבק שמנהל מרכז עדאלה נגד הנוהל שאיפשר כפיית חוקי כשרות הפסח על באי בתי החולים שהחל בשנת 2015, כאשר עדאלה העביר שורה של פניות אל משרד הבריאות ואל היועץ המשפטי לממשלה. זאת, בעקבות תלונות שהגיעו מאזרחים ערבים שהעידו כי מאבטחי בתי החולים ביצעו חיפוש בתיקיהם וכי הוחרמו מהם דברי מזון בכניסה לבתי חולים. לאחר שכל הפניות לא הביאו לשינוי במדיניות, או אפילו למסירת עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה על הסוגייה שבמחלוקת, הגיש בשנת 2018 מרכז עדאלה באמצעות עו״ד סאוסן זהר עתירה לבג״ץ. בעתירה נתבקש בית המשפט ליתן צו על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא תבוטל המדיניות הגורפת האוסרת על הכנסת חמץ לבתי חולים.

 

בכקבות דיון שהתקיים בבג״ץ, ב-5.3.2019 ניתן צו על תנאי ובו נתבקשו המשיבים להציע פתרון מידתי שיאפשר שמירה על כשרות המזון שיוגש לחולים, מבלי למנוע הכנסת חמץ אל בתי החולים. לאחר שפסלה את חלופת השימוש בכלים חד פעמיים, הצעתה הראשונית של המדינה היתה הקמת מתחמים מופרדים בהם תותר אכילת חמץ. להצעה זו התנגד מרכז עדאלה בטענה שהיא מבזה את החולים ומנוגדת לחוק. ב-14.7.2019 נסוגה המדינה מהצעת ״מתחמי החמץ״ רק כדי להציעה שוב לאחר שהרבנות הגישה לבג״ץ עמדה נפרדת לפיה אין מענה למחלוקת מלבד השארת המצב הקיים.

 

לנוכח הדיון שהתקיים ב-20.11.2019, בו לא הוצגו על ידי המדינה או הרבנות חלופות מוסכמות ביניהן למצב, פסק בית המשפט כי הנוהל בטל וחל איסור על שימוש במאבטחים, תוך שקיבל את טענות מרכז עדאלה על היעדר הסמכות ודחה את החלופה של הקמת מתחמי חמץ. כמו כן, פסק בג״ץ הוצאות בגובה 25,000 ש״ח למרכז עדאלה. בהחלטתו, בג״ץ המליץ למדינה להיערך למציאת פתרון שיהלום אתה הקביעות העקרוניות בפסק דין, וזאת לרבות באמצעות תיקוני חקיקה ככל שיימצא צורך בדבר. על אופי הפתרון שיימצא הוסיף השופט עוזי פוגלמן: ״אנו תקווה כי העוסקים במלאכה ישכילו למצוא דרך לשמור ולהגן על המרקם האנושי העדין המאפיין את בתי החולים, אשר מקבלים בשעריהם מטופלים מכל גווניה של החברה הישראלית ואמונים על מתן שירות שוויוני, המעמיד במרכז את בריאותו ורווחתו של כל מטופל כאדם.״

 

בתגובה לפסק הדין מסרה עו״ד סאוסן זהר:
״החלטת בג״ץ מביאה סוף לנוהג המשפיל שביזה את החולים, העובדים והמבקרים בבתי החולים אשר אינם שומרים על חוקי הכשרות. אנו מברכים על הפסיקה שקובעת בבירור, כי לא ניתן לכפות על הציבור חוקי דת ובוודאי שאין לבתי החולים כל סמכות להפעיל את מאבטחיהם לשם כך. הצורך לאפשר לציבור שומר מסורת לקיים את אמונותיו אינו יכול לגבור על החירויות הבסיסיות לא של הציבור הערבי ולא של שום אדם אחר.״

 

מסמכים קשורים:

לקריאת העתירה

לקריאת תגובת המדינה

לקריאת תגובת המדינה המתוקנת

לקריאת תגובת עדאלה

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

בג"ץ: על המדינה לנמק מדוע לא תתיר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח 5.3.2019

 

עדאלה: הצעת המדינה להקצות מתחמים נפרדים לאכילת חמץ בבתי חולים מבזה את החולים ומנוגדת לחוק 31.12.2018

 

עדאלה עתר לבג"ץ נגד המדיניות לאסור על אזרחים ערבים להכניס חמץ ולאכול חמץ בבתי חולים במהלך שבוע הפסח 28.2.2018

 

עדאלה פנה לשר הבריאות בדרישה לבטל את האיסור על הכנסת חמץ לבתי חולים 13.4.2017

 

מרכז עדאלה דורש לבטל את מדיניותם של בתי חולים לאסור הכנסת חמץ במהלך חג הפסח 12.4.2015