עדאלה ביקש מבג"ץ להוציא צו ביניים המקפיא את הנפקת תעודות התו הירוק החדשות

דיון בעתירת עדאלה להוספת כיתוב בשפה הערבית לתעודות נקבע למועד של שבוע לאחר ביטול התעודות הישנות; למרות שבתשובת משרד הבריאות לעתירה נאמר שתישקל הוספת כיתוב בערבית, התעודות העדכניות יונפקו שוב בעברית בלבד.

ב-29.9.2021 העביר עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל לבג"ץ בקשה דחופה למתן צו ביניים בעתירה שהגיש בדרישה להוסיף כיתוב בערבית בתעודות התו הירוק ולהורות על הקפאת הנפקת תעודות התו הירוק החדשות עד לדיון שיתקיים בעתירה ב-11.10.2021, וזאת משום שאף בתעודות החדשות הכיתוב הוא בעברית בלבד.

 

העתירה הוגשה ב-18.3.2021 לאחר שמשרד הבריאות סירב לדרישת עדאלה בנושא שהעביר בסמוך לאישור מתווה התו הירוק. בעתירה נטען בין היתר כי אי הוספת כיתוב בערבית מנוגדת לפסיקה העליונה בדבר מעמדה של השפה הערבית.

 

בג"ץ 1935/21 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. משרד הבריאות

למידע נוסף על העתירה

לקריאת העתירה 

 

בתגובתה המקדמית לעתירה, השיבה המדינה כי לא חלה חובה משפטית להוסיף כיתוב בערבית וכן כי קיים קושי טכני בביצוע בקשת העותרים. יחד עם זאת בתגובה נמסר כי: "המשיב ישקול לפעול להוספת כותרות גם בערבית לצד הכיתוב המופיע כיום באישור תו ירוק, בפורמט ה-PDF ,שאינו מונפק ביישומון "הרמזור"". כמו כן, ביחס למסמכי התו הירוק, להבדיל מתעודות המתחסן והמחלים צוין מפורשות:" קיים פחות קושי להוספת כיתוב בשפה הערבית, שכן *מה שנדרש הוא רק לשנות את תבנית האישור ולהוסיף כותרות לשדות, בערבית, ולא לשנות את מערכת הזנת הנתונים הפרטניים.* שינוי זה מעורר קשיים בהיבט של הקצאת משאבים ותשומות, וכן ביצוע התאמות של המלל לגודל המסמך ובחינה של השינויים לאורך זמן. כאמור לעיל, *השינוי האפשרי של הכותרות – ישקל לקראת תיקונים אחרים שידרשו במערכות הפקת התעודות והאישורים"*.

 

לקריאת תגובת המשיב מיום 2.5.2021 

 

בעקבות ההחלטה לבטל את תוקפן של תעודות התו הירוק הנוכחיות, הודיע משרד הבריאות לאחרונה כי "החל מתאריך 3.10.21 תעודכן המדיניות לזכאות לתו הירוק, ותו שהופק לפני יום זה יבוטל ולא יהיה בתוקף. לקבלת תו ירוק עם תוקף עדכני, יהיה צורך להפיק תו חדש". ואולם, *בהודעה שפורסמה באתר משרד הבריאות מוצגת דוגמת הדפסה של התעודה החדשה ובה כיתוב בעברית בלבד.*

לקריאת הודעת משרד הבריאות ולצפייה בדוגמת ההדפסה של התעודה 

 

דוגמת ההדפסה מתוך אתר “הרמזור” של משרד הבריאות

 

היות שביצוע החלטת משרד הבריאות תצריך הנפקה שלישית לצורך הוספת כיתוב בשפה הערבית, העביר היום מרכז עדאלה באמצעות עו"ד נארימאן שחאדה זועבי את בקשתו למתן צו ביניים המורה על הקפאת צעד זה.

 

לקריאת הבקשה להוצאת צו ביניים מהיום, 29.9.2021

 

עו"ד נארימאן שחאדה זועבי מסרה:

"אפילו לאחר שנושא הוספת השפה הערבית הגיע להכרעת ערכאה שיפוטית, משרד הבריאות עיצב מחדש את התעודה והשקיע לשם השקתה משאבים ובכל זאת בחר שוב לעשות זאת בעברית בלבד. חשיבות מתן צו הביניים שביקשנו, היא בכך שהמשרד לא יוכל עוד להתעלם ממעמד השפה הערבית כדרכם של שאר משרדי הממשלה  שאינם מנגישים כראוי את שירותיהם לשפת אמם של חמישית מאזרחי המדינה."

 

הודעות קודמות לעיתונות

מרכז עדאלה עתר לבג"ץ לאחר שמשרד הבריאות סירב להוסיף כיתוב בערבית בתעודות התו הירוק 18.3.2021