חה"כ יוסף ג'בארין ומרכז עדאלה הגישו בקשה לדיון נוסף בפסק הדין של בג"ץ ששלל ביקורי אסירים ביטחוניים על ידי חברי כנסת

העותרים ביקשו לעיין מחדש בפגיעה בחסינות הח"כים באמצעות הגדרת בתי הסוהר כ"רשות היחיד", ובפגיעה בהפרדת הרשויות ללא סמכות על ידי תיקון פקודת נציבות בתי הסוהר.

ב-22.9.2020 הגישו חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין (חד"ש/הרשימה המשותפת) ועדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, עתירה לדיון נוסף בפסק הדין שנתן בג"ץ ב-14.7.2020, בו דחה את עתירתם נגד מניעת ביקורי אסירים ביטחוניים על ידי חברי כנסת. בפסק הדין שלושת השופטים היו חלוקים ביניהם, ואולם חרף עמדת הכנסת שמניעת הביקורים פוגעת בתפקודם של חברי הכנסת, רוב השופטים סירבו להוציא צו על תנאי ולקיים דיון מעמיק בטענות שעלו מהעתירה.

 

בג"ץ 4252/17 חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין נ. הכנסת
לקריאת העתירה
לקריאת פסק הדין
לקריאת מידע נוסף על פסק הדין ועל תגובת העותרים
 

 

בעתירה לדיון נוסף שהוגשה באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה, מערערים העותרים על הפרשנות שניתנה בפסק הדין לסעיף העוסק בחופש התנועה בחוק חסינות חברי הכנסת, וכן על הסמכות של נציב בתי הסוהר לשלול זכויות יסוד של חברי כנסת.

 

דנג"ץ 6679/20 חה"כ ד"ר יוסף ג'אברין נ. הכנסת
לקריאת העתירה לדיון נוסף

 

 

סעיף 9(א) של חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, קובע כי: "שום הוראה האוסרת או המגבילה את הגישה לכל מקום במדינה, שאינו רשות היחיד, לא תחול על חבר הכנסת, אלא אם היה האיסור או ההגבלה מטעמים של בטחון המדינה או של סוד צבאי".  בפסק דינו של השופט סולברג שדחה את העתירה, נקבע כי לצורך פרשנות תחולת החוק יש לראות בבתי סוהר "רשות יחיד", ולכן אין פגיעה בחופש התנועה של חברי הכנסת. לעומתו, השופט אלרון שפסק כי דין העתירה להימחק, כלל לא ראה צורך לדון בתחולת הוראת החוק. הקביעה לפיה בתי סוהר בהם מוחזקים אסירים במשמורת המדינה, נחשבים למרחב פרטי לצורך בחינת תחולת חוק החסינות, הינה הלכה חדשה שלדעת העותרים מצדיקה כשלעצמה דיון נוסף.

 

נוסף על כך,  טוענים העותרים כי הגבלת ביקור אסירים ביטחוניים בבתי הכלא באמצעות תיקון לפקודת נציבות בתי הסוהר, נעשית בחוסר בסמכות, שכן היא פוגעת במילוי תפקידם הפרלמנטרי כמפקחים על הרשות המבצעת, ושיש בכך משום שינוי ופגיעה בהסדרים החוקתיים הנוגעים להפרדת הרשויות, שאינם בסמכות הרשות המבצעת.

 

בבקשה נטען כי עמדת הרוב אשר בוחרת שלא להתערב כאשר הרשות המבצעת פוגעת בחסינות של חברי הכנסת, הינה הלכה משפטית חדשה המצדיקה עיון מחודש, שכן היא עומדת בסתירה לפסיקה קודמת של בית המשפט העליון והינה הלכה חשובה וקשה אשר יש להכריע בה בהרכב מורחב.

 

ממרכז עדאלה נמסר:

"מניעת חברי הכנסת מלבקר אסירים בטחוניים בבתי הכלא פוגעת בצורה חמורה בחסינות שלהם ובאפשרותם לבצע את תפקידם ולפקח על הרשות המבצעת. למרות שהמדינה כבר הצהירה שבכוונתה לשנות את ההסדר הקיים ולמרות שהכנסת מתנגד לו בתוקף, שניים מבין שופטים ההרכב בחרו שלא להתערב בהסדר הקיים ולאף לא להוציא צו על תנאי אשר יאפשר לברר סוגיות אלה לגופן. הכרעה זו בפועל מכשירה את ההסדר ואת הפגיעה החמורה בזכויות של חברי הכנסת ובהפרדת הרשויות, ללא כל הסמכה בחוק. היינו מצפים שבית המשפט העליון ימנע מצב של פגיעה במעמדם של חברי הכנסת על ידי הרשות המבצעת, או לכל הפחות יקיים על כך דיון מעמיק שבו תתאפשר גם במידת הצורך התערבות שיפוטית."

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

לאחר פסיקת בג"ץ: חה"כ יוסף ג'בארין ועדאלה יבקשו דיון נוסף בעתירה נגד מניעת ביקורי אסירים ביטחוניים על ידי חברי כנסת 15.7.2020

 

עדאלה הגיש לבג"ץ תגובה להודעות המשלימות של המדינה בעתירה לאפשר לח"כים לפגוש אסירים פלסטינים 25.2.2018

 

חה"כ יוסף ג'בארין ומרכז עדאלה עתרו לבג"ץ בדרישה לאפשר לח"כים לפגוש אסירים פלסטינים שמסווגים כביטחוניים 24.5.2017

 

שב"ס מונע מחה"כ יוסף ג'בארין להיפגש עם מרואן ברגותי 9.5.2017