לאחר פסיקת בג"ץ: חה"כ יוסף ג'בארין ועדאלה יבקשו דיון נוסף בעתירה נגד מניעת ביקורי אסירים ביטחוניים על ידי חברי כנסת

שלושת השופטים חלוקים ביניהם באשר לסעד ונימוקיו. חרף עמדת הכנסת שמניעת הביקורים פוגעת בתפקודם של חברי הכנסת, דעת הרוב סירבה להוציא צו על תנאי ולקיים דיון מעמיק בטענות שעלו מהעתירה.

לאחר פסק הדין שניתן אמש (14.7.2020) בעתירה שהגישו חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין (בשם הרשימה המשותפת) ועדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, נגד האיסור הגורף על ביקורי חברי כנסת אצל אסירים המסווגים כביטחוניים, הודיעו העותרים כי יפנו לנשיאת בית המשפט העליון בדרישה לקיים דיון נוסף.

 

העתירה הוגשה באמצעות עו"ד חסן ג'בארין ועו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה בשנת 2017, לאחר שנאסר על חה"כ יוסף ג'בארין להיפגש עם האסיר מרואן ברגותי במהלך שביתת הרעב של האסירים הבטחוניים. האיסור היה בעקבות החלטת ועדת הכנסת שעוגנה אחר כך גם בפקודת נציבות בתי הסוהר, שקבעה כי רק לחברי כנסת בודדים שיוסמכו על ידי השר לביטחון פנים תתאפשר הזכות לבקר אסירים ביטחוניים. בעתירה נטען כי החלטה זו פוגעת בחסינותם של חברי הכנסת וביכולתם לבצע ביקורת פרלמנטארית על פעילות שב"ס, תנאי כליאתם של האסירים הביטחוניים וההגנה על זכויותיהם. בתגובתה המקדמית, הכנסת טענה כי אין מעמד מחייב להחלטת ועדת הכנסת, ובהודעותיה לבית המשפט תמכה בטענה כי החלטה זו פוגעת בעבודת חברי הכנסת.

 

בג"ץ 4252/17 חה"כ ד"ר יוסף ג'בארין נ. הכנסת

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

בחודש ינואר 2019, הציגו המשיבים לבג"ץ מתווה חדש, לפיו תינתן אפשרות לנציג אחד מכל סיעה להגיש בקשה שתיבחן על ידי שירות בתי הסוהר, ובכפוף לאישורה יקיימו מפגש עם אסירים תחת פיקוח אדוק ובנוכחות איש שב"ס. עמדתם של העותרים ושל הכנסת היתה כי המתווה שהוצג אינו מבטיח לחברי הכנסת את האפשרות למלא את תפקידם הפרלמנטרי.

 

בחודש מאי השנה הגישו העותרים בקשה לצו ביניים בתיק לאפשר לח"כ ד"ר ג'בארין לבקר בבתי הכלא, נוכח התפשטות מגיפת הקורונה ומניעת ביקורי עורכי דין בבתי הכלא, ולאור חששות כי תנאי כליאתם של האסירים הביטחוניים אינם מבטיחים את בריאותם של הכלואים. גם לבקשה זו השיבה הכנסת שלדעתה יש להיענות במידת האפשר לבקשות חברי הכנסת לבקר אסירים ביטחוניים.

 

בפסק הדין כל אחד משלושת השופטים הביע דעה אחרת. השופט נעם סולברג דחה את העתירה, השופט ג'ורג' קרא קבע כי יש להוציא צו התנאי, ואילו השופט יוסף אלרון סבר שיש למחוק את העתירה תוך שמירת זכויות העותרים לטעון נגד חוקיות ההסדר החדש שהוצג על ידי שירות בתי הסוהר לאחר שיעוגן בפקודת הנציבות.

 

לנוכח פסק הדין אשר דחה את העתירה, ולאור המחלוקת הרבה שיש בין השופטים  ואי בירור  הסוגיות העקרוניות שעולות מן העתירה, הודיעו העותרים כי בכוונתם לדרוש דיון נוסף בפני הרכב מורחב, כדי שהטענות ייבחנו לגופן.

 

חבר הכנסת ד"ר יוסף ג'בארין מסר:

"ביקור אסירים פוליטיים הוא חלק מהחובה הפרלמנטרית שלנו לפיקוח על זכויות האדם של האסירים הפלסטינים. הדבר נכון במיוחד כשמדובר על אסירים במעצר מנהלי, קטינים, וכאלה המוחזקים בתת תנאים. ההחלטה המצערת להמשיך ולמנוע ביקורים היא פגיעה אנושה בנו כנבחרי ציבור ובחסינות הפרלמנטרית שלנו. לכן אנו שוקלים לבקש דיון נוסף בהרכב מורחב של בג"ץ."

 

ממרכז עדאלה נמסר:

"מדובר בפסק דין קיצוני הפוגע בהפרדת הרשויות בכך שהוא שולל מחברי הכנסת את האפשרות למלא את תפקידם כמפקחים על עבודת הממשלה וזרועותיה. זאת, מבלי לדון לגופן של הטענות ובלי לברר את הסוגיות שעולות מן העתירה, וכן בהתעלם מעמדת הכנסת שחיזקה את טענותינו. לאור הפערים העמוקים בין עמדות כל שלושת השופטים וההתעלמות מחשיבות הסוגיות שהעתירה מעלה,  אנו נדרוש דיון נוסף בבית המשפט העליון."

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

עדאלה הגיש לבג"ץ תגובה להודעות המשלימות של המדינה בעתירה לאפשר לח"כים לפגוש אסירים פלסטינים 25.2.2018

חה"כ יוסף ג'בארין ומרכז עדאלה עתרו לבג"ץ בדרישה לאפשר לח"כים לפגוש אסירים פלסטינים שמסווגים כביטחוניים 24.5.2017

שב"ס מונע מחה"כ יוסף ג'בארין להיפגש עם מרואן ברגותי 9.5.2017


צילום: שב”ס/פייסבוק