שב"ס

עמוד: 1 מתוך 1
2020-07-26
בשל החרגת אסירים ביטחוניים מן הצעדים שהופעלו לצמצום הצפיפות בבתי הכלא, לא חל כל שיפור באגפים בהם הינם מוחזקים. בג"ץ קיבל את טענת המדינה כי יש לראות באסירים המתגוררים באותו התא כבני משפחה או שותפים לדירת מגורים. זאת,...
התנהלות כלל הרשויות בישראל, בעיקר המבצעת והשופטת, בזמן הגל הראשון של הקורונה ממחישות היטב את קלות הפגיעה בזכויות של האסירים והיעדר הגנה אפקטיבית על הזכויות שלהם.
2020-07-15
שלושת השופטים חלוקים ביניהם באשר לסעד ונימוקיו. חרף עמדת הכנסת שמניעת הביקורים פוגעת בתפקודם של חברי הכנסת, דעת הרוב סירבה להוציא צו על תנאי ולקיים דיון מעמיק בטענות שעלו מהעתירה.
2019-11-14
לאחר תלונות של אסירים כי הועסקו במהלך חג הקורבן ועיד אלפיטר האחרונים, מערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר הודיע כי לצד ההנחיה שיוציא לבתי סוהר, יבחן את תיקונה של פקודת נציבות בתי הסוהר.