בג"ץ פסק כי התקנות המחייבות ריחוק חברתי אינן חלות על אסירים ביטחוניים

בשל החרגת אסירים ביטחוניים מן הצעדים שהופעלו לצמצום הצפיפות בבתי הכלא, לא חל כל שיפור באגפים בהם הינם מוחזקים. בג"ץ קיבל את טענת המדינה כי יש לראות באסירים המתגוררים באותו התא כבני משפחה או שותפים לדירת מגורים. זאת, למרות דיווחים על הידבקויות של אסירים ואנשי סגל עמם הם באים במגע.

לאחר דיון שהתקיים ב-23.7.2020 דחה בג"ץ את עתירת עדאלה הדורשת לקיים את הנחיות משרד הבריאות למניעת התפשטות מגיפת הקורונה באגפי האסירים הביטחוניים בכלא גלבוע. העתירה, שהוגשה ב-7.5.2020 באמצעות עו"ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה, מפרטת מידע שהגיע מידי אסירים לפיהם חולקים שישה אסירים תאים בגודל ממוצע של 22 מ"ר (כולל מטבח, מקלחת ושירותים), בצורה שאינה מאפשרת להם לעמוד בכללי הריחוק החברתי ובכך למנוע הידבקויות בנגיף. זאת, לאחר ניסיונות חוזרים של מרכז עדאלה לקבל מידע מידי שב"ס אודות תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים, במיוחד לנוכח החרגת האסירים הביטחוניים מההסדרים שנועדו להפחית הצפיפות בכלא ושלא רווחו את האגפים בהם הינם מוחזקים. יצויין, כי תנאי כליאה אלה אינם עומדים בסטנדרטים שבג״ץ קבע בעתירת האגודה לזכויות האזרח המחייבים מרחב מחייה מינימאלי של 4.5 מ״ר לכל אסיר.

 

בית המשפט אימץ את טענת המדינה, על פיה כללי הריחוק החברתי אינם צריכים לחול על בני משפחה או על מי שמתגוררים יחד. זאת, בעוד המדינה הכירה בצורך להפחית את הצפיפות בין כותלי בתי כלא, הן בדברי ההסבר לתקנות שעת חרום האוסרות ביקורים בבתי הכלא לרבות עורכי דין, והן בהנמקותיה לשחרור מינהלי של אסירים פליליים בתקופת הקורונה.

 

בג"ץ 2904/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. שירות בתי הסוהר

לקריאת העתירה

לקריאת פסק הדין

 

דחיית בקשת העותרים לחייב את יישום הנחיות הוראות משרד הבריאות, נעשתה למרות שהאסירים באים במגע הדוק ויומיומי עם סוהרים, הכולל גם כניסת סוהרים כ-5 פעמים ביום לתוך התאים לצורך בדיקות. מהודעות הדוברות של שירות בתי הסוהר, נודע כי בתקופה שבין 22.6-19.7.2020, אירעו 10 מקרים של חשיפה לסוהרים או סגל בית כלא אשר התברר שהם חולים וזאת ב-8 בתי כלא שונים. נוסף על כך, במהלך הדיון בבג"ץ עדכנו המשיבים את בית המשפט על נתונים אודות מצב התפשטות המגיפה במתקני שירות בתי הסוהר:


חולים

30 אנשי סגל
7 אסירים (מהם 2 ביטחוניים)

מבודדים
489 אנשי סגל
58 אסירים (מתוכם 48 פליליים)
 

עד כה בוצעו בשירות בתי הסוהר 9,124 בדיקות, מהם כ-4,000 בדיקות של אסירים.

 

 

במרכז עדאלה מדגישים כי על פי מידע בדו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שהוגש לקראת דיון בוועדת הפנים והסביבה בנושא תקן הכליאה, נכון ל-15.6.2020 לרשות שב"ס עומדים כ-4,000 מיטות פנויות המהווים כ-30% ממספרם הכולל של האסירים, שנטען לגביהם שהם נחוצים לשב"ס "לצורך גמישות תפעולית". ואולם למרות קיומן של מיטות פנויות אלה, מהמידע שנדון בעתירה על כלא גלבוע, ניתן ללמוד כי שב"ס לא עושה בהם שימוש כדי להפחית את רמת הצפיפות בקרב האסירים הביטחוניים.

 

גורמים מקצועיים שונים בעולם, הן בתחום הבריאות והן בתחום זכויות האדם, הביעו את עמדתם כי יש להפחית את הצפיפות בבתי הכלא כדי להתגונן מפני התפרצות אפשרית בהם. בגילוי דעת של ארגון הבריאות העולמי, נציב זכויות האדם באו"ם וכן משרד האומות המאוחדות לסמים ופשיעה, שפורסם ב-13.5.2020, נאמר בפירוש כי פעולה מהירה ונחושה לשם הבטחת בריאותם ובטיחותם של הכלואים ולמניעת צפיפות יתר בבתי הכלא, חיונית במאמץ להפחתת הסיכון להתפשטות הנגיף בהם..

 

עו״ד מאיסאנה מוראני ממרכז עדאלה הוסיפה:

״בג"ץ למעשה קבע כי אותו ההגיון על פיו פעלה המדינה בנוגע לאסירים פליליים, המכיר בחשיבות העליונה ליצירת תנאים המאפשרים ריחוק חברתי בקרב אסירים, אינו תקף כאשר מדובר באסירים ביטחוניים. היה מצופה כי שב"ס יתייצב לצד העותרים ולדרוש כי תינתן לו האפשרות להגן על בני האדם שביטחונם ובריאותם נמצאים תחת אחריותו. במקום זאת, בג"ץ קיבל את הטיעונים אבסורדיים שהשמיעה המדינה, המדמים ישיבה בתא כלא לשהייה עם בני משפחה, וזאת כאשר נכפה על האסירים להיות במגע יומיומי עם סוהרים החשופים לעולם החיצון ולהידבקות במחלה״.

 

לקריאת חומר רקע על פגיעה בזכויות אסירים במהלך משבר הקורונה